FORMULARE-MODELE

  1. Cerere pentru încheierea contractului de furnizarea/prestarea a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru consumatorul noncasnic ( persoana juridică)
     
  2. Cerere pentru realizarea branşării/racordării instalaţiilor interne de apă şi de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi încheierea contractului de furnizarea/prestarea a serviciului public de alimentarea cu apă și de canalizare pentru consumatorul noncasnic (persoana juridică)
     
  3. Cerere pentru încheierea contractului de furnizarea/prestarea a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru consumatorul noncasnic. (persoană fizică)
     
  4. Cerere pentru realizarea branşării/racordării instalaţiilor interne de apă şi de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi încheierea contractului de furnizarea/prestarea a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru consumatorul noncasnic. (persoană fizică)
     
  5. Cerere pentru încheierea contractului de furnizarea/prestarea a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru consumatorul casnic
     
  6. Cerere pentru realizarea branşării/racordării instalaţiilor interne de apă şi de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi încheierea contractului de furnizarea/prestarea a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru consumatorul casnic
     
  7. Cerere pentru încheierea contractului de furnizarea/prestarea a serviciului public de alimentare cu apă  în scopul construcției casei de locuit particulare pentru consumatorul casnic
     
  8. Cerere pentru încheierea contractului de furnizarea/prestarea a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de la persoanele juridice, care deservesc fondul locative (A.C.C; P.L.P.; C.C.L.)
     
  9. Achiziții publice ACORDUL nr.___ de reglementare a furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
     
  10. Act de transmitere-primire a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare, a contorului de apă şi a sigiliilor aplicate