FORMULARE-MODELE

 1. Cerere pentru încheierea contractului de furnizarea/prestarea a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru consumatorul noncasnic ( persoana juridică)
   
 2. Cerere pentru realizarea branşării/racordării instalaţiilor interne de apă şi de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi încheierea contractului de furnizarea/prestarea a serviciului public de alimentarea cu apă și de canalizare pentru consumatorul noncasnic (persoana juridică)
   
 3. Cerere pentru încheierea contractului de furnizarea/prestarea a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru consumatorul noncasnic. (persoană fizică)
   
 4. Cerere pentru realizarea branşării/racordării instalaţiilor interne de apă şi de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi încheierea contractului de furnizarea/prestarea a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru consumatorul noncasnic. (persoană fizică)
   
 5. Cerere pentru încheierea contractului de furnizarea/prestarea a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru consumatorul casnic
   
 6. Cerere pentru realizarea branşării/racordării instalaţiilor interne de apă şi de canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi încheierea contractului de furnizarea/prestarea a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru consumatorul casnic
   
 7. Cerere pentru încheierea contractului de furnizarea/prestarea a serviciului public de alimentare cu apă  în scopul construcției casei de locuit particulare pentru consumatorul casnic
   
 8. Cerere pentru încheierea contractului de furnizarea/prestarea a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de la persoanele juridice, care deservesc fondul locative (A.C.C; P.L.P.; C.C.L.)
   
 9. Achiziții publice ACORDUL nr.___ de reglementare a furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
   
 10. Act de transmitere-primire a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare, a contorului de apă şi a sigiliilor aplicate
 11. Cerere pentru eliberarea Acordului de preluare a apelor uzate
 12. Acord de preluare a apelor uzate