Funcție vacantă de Bacteriolog la S.A. „ Apă-Canal Chișinău”

0
150

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de bacteriolog. În funcţie de bacteriolog, poate fi desemnată o persoană cu studii superioare de specialitate şi o vechime în muncă în domeniu de cel puţin 3 ani. Bacterilogul, este obligat să cunoască:  biologia, tehnici de laborator complexe, bazele utilizării microscopului, metodele şi procedurile stabilite la efectuarea analizelor bacteriologice, hidrobiologice şi helmintologice pentru apa potabilă, apa de suprafaţă, apa epurată, apa uzată, sedimente şi nămoluri, în dependenţă de subdiviziunea în care este angajat/ă;

În obligațiunile sale funcționale se va regăsi:

1. Efectuarea la timp şi calitativ a analizelor bacteriologice, hidrobiologice şi helmintologice pentru apa potabilă, apa de suprafaţă, apa epurată, apa uzată, sedimente şi nămoluri, în dependenţă de subdiviziunea în care este angajat/ă, conform documentelor normative, metodelor şi procedurilor stabilite în cadrul laboratorului;

2 Participarea la implementarea metodelor şi procedurilor noi de investigare conform documentelor normative;

3 Respectarea programului de lucru zilnic şi utilizarea timpului de lucru raţional îndeplinind obligaţiunile sale funcţionale;

4 Să fie responsabil pentru primirea, integritatea şi securitatea probelor de apă potabilă, apă de suprafaţă, apă epurată, apă uzată, sedimente şi nămoluri, aplicarea condiţiilor corecte de păstrare a mostrelor analizate din diferite surse de prelevare;

5 Prelucrarea datelor calculelor şi cerinţelor necesare pentru validarea metodelor, obţinerea valorilor semnificative pentru estimarea incertitudinii şi alte componente reprezentative ale validării metodelor.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 310 (resurse umane) de luni pînă vineri între orele 13:00 pînă la 16:00.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.