Funcție vacantă de Dispecer transport auto la S.A. „ Apă-Canal Chișinău”

0
685

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de Dispecer transport auto. În funcţie de dispec transport auto poate fi numită o persoană cu studii secundare profesionale în domeniul tehnic și a urmat examinarea medicală. Candidatul trebuie să întrunească următoarele cerinţe calificative:
Dispecerul este obligat să cunoască:
Legislația privind transportul auto;
Tehnologia, metodele de exploatare și reparație a transportului auto;
Limba oficială a Republicii Moldova la nivelul competenţei profesionale.

II. OBLIGAȚIUNI FUNCȚIONALE:

2.1. Să primească comenzile pentru distribuirea transportului auto de la dispeceratul central, pe care le notează într-un registru special;
2.2. Să elibereze și completeze foile de parcurs;
2.3. Să verifice actele șoferului (permis de conducere, pașaport tehnic al automobilului, remorcii);
2.4. Să verifice veridicitatea înscrierilor din foile de parcurs, predate de către șofer;
2.5. Să prezinte zilnic tehnicianului foile de parcurs recepționate;
2.6. Să coordoneze măsurile colective pentru îmbunătățirea activității serviciului.
Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun.Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni până vineri între orele 13:00 pînă la 16:00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-834; 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.