Funcție vacantă de Inginer pentru calcule/contracte la S.A. „ Apă-Canal Chișinău”

0
336

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de inginer pentru calcule/contracte. În funcţie de inginer pentru calcule se numeşte o persoană cu studii superioare în domeniul tehnic sau medii de specialitate şi vechime în muncă după specialitate cel puţin 1 an. Inginerul pentru calcule este obligat să respecte regulile de conduită etică și de comunicare.

În obligațiunile sale funcționale se vor regăsi: studierea și prelucrarea zilnică a documentaţiei parvenite de la lucrătorii de la linie (acte de cercetare şi inspectare, acte de sigilare, desigilare, prescripţii, cartele de evidenţă a contoarelor) şi efectuarea calculelor volumelor serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare a consumatorilor. La fel, trebuie să studieze şi să prelucreze zilnic documentaţia parvenită de la şeful subdiviziunii sau şeful adjunct, inginerii la linie sau controlori (desene, scheme, prescripţii, scrisori şi altele), şi să le introducă în dosarul consumatorului, efectuând corectările necesare în foaia de calcul şi în sistemul informațional( ,,SI”). Și nu în ultimul rând, să contribuie la organizarea activității lucrătorilor la linie și să orienteze activitatea acestora în vederea obținerii unor rezultate înalte în activitatea lor de producție și majorării volumului furnizărilor consumatorilor.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situate în str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni până vineri între orele 13:00 până la 16:00.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.