Funcție vacantă de inginer pentru contracte la S.A. „ Apă-Canal Chișinău„

0
440

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de inginer pentru contracte. În această funcţie se numeşte o persoană cu studii superioare în domeniul tehnic sau medii de specialitate. Inginerul pentru contracte este obligat să cunoască:

– prevederile documentelor interne și externe aplicabile în activitatea DRC;

– organigrama întreprinderii și DRC;

– limba de stat a Republicii Moldova la nivelul competenței a funcției;

– cunoașterea prevederilor procedurilor specifice și instrucțiunilor de lucru/de producție etc., aplicabile specificului activității acestuia;

Inginerul pentru contracte este obligat:

1. Să examineze și să primească setul de acte pentru perfectarea contractelor;

2. Să verifice autenticitatea și conformitatea actelor prezentate;

3. Să asigure protecția datelor cu caracter personal, procesate în cadrul exercitării atribuțiilor;

4. Să examineze proiectele, schemele rețelelor de alimentare cu apă și canalizare prezentate;

5. Să mențină evidența dosarelor aflate în lucru și legătura telefonică cu consumatorii;

6. Să încheie contractele în termenele stabilite;

7. Să acorde consultații consumatorilor.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 310 (resurse umane)de luni până vineri între orele 13:00 până la 16:00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.