Funcție vacantă de inginer tehnolog la S.A. „ Apă-Canal Chișinău„

0
525

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de inginer tehnolog. În funcţia de inginer tehnolog poate fi numită persoana cu studii superioare la specialitatea “Ingineria şi protecţia apelor” sau profesionale tehnice post secundare în domeniul respectiv,  cu o vechime în muncă de cel puţin de 3 ani. Inginerul tehnolog trebuie să posede abilități cum ar fi: planificare, organizare, coordonare, instruire, control, gestionare a resurselor umane, lucrul cu informația, comunicare eficientă, aplanarea situațiilor de conflict, negociere, lucrul în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou etc.;

Inginerul tehnolog este obligat:

1. Să  monitorizeze procesul de tratare  a apei potabile şi să asigure buna funcţionarea instalaţiilor de tratare a apei potabile;

2. Să informeze şeful de sector tratarea apei despre devierile constatate de la regimul tehnologic;

3. Să asigure integritatea bunurilor materiale şi folosirea raţională a mecanismelor şi autotransportului;

4. Să execute legislaţia în vigoare, ordinile emise pe întreprindere;

5. Să coordoneze lucrările operatorilor la filtre, la instalaţia de coagulare şi clorinare;

6. Să creeze condiţii tehnice favorabile şi inofensive de lucru muncitorilor la instalaţii şi utilaje;

7. Să organizeze şi să participe la identificarea pierderilor în procesul de tratare, distribuţie,       pompare a apei potabile.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.mdsauvor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 310 (resurse umane)de luni până vineri între orele 13:00 până la 16:00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.