Funcție vacantă de Mașinist autogreider la S.A. „ Apă-Canal Chișinău„

0
343

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de mașinist autogreider. În funcţia de mașinist autogreider este numită o persoană care posedă permisul de conducere pe autogreder, ce a trecut un examen medical şi are o vechime în muncă de cel puţin de 3 ani. Maşinistul la autogreider,trebuie să cunoască:

a) regulile de circulaţie rutieră;

b)regulile şi normele de securitate şi sănătate în muncă, şi de protecţie antiincendiară;

c) dispozitivele, principiul de funcţionare şi caracteristicile tehnice a remorcelor şi a instalaţiilor montate pe el;

d) cauzele apariţiei defecţiunilor şi metodele de înlăturare a acestora;

e) regulile de excavare şi de strămutare a pământului de diverse categorii la diverse adâncimi de excavare;

f) regulile de prelucrare în straturi a terasamentului şi a dărâmăturilor;

g) regulile de elaborare a debleurilor, de dărâmare a terasamentelor şi nivelarea terenurilor, conform profilurilor şi însemnărilor solicitate;

Maşinistul la autogreider, urmează instruirea şi verificarea cunoştinţelor în volumul instrucţiunii în domeniu de securitate şi sănătate în muncă pentru maşinist la autogreider.

Maşinistul la autogreider este obligat:

 3.1. Să conducă autogreiderul la îndeplinirea lucrărilor de planificare a solului şi strămutare a  diferitor categorii de pământ, materiale de construcţie; reparaţie, testare şi reglare a mecanismului, conform categoriei sale.

 3.2. Să supravegheze permanent starea tehnică a mecanismului atribuit;

3.3. Să acorde o deosebită prioritate sistemului de frânare, hidropompelor, lopeţii şi cilindrilor hidraulici.

3.4. Să respecte Regulile de circulaţie rutieră.

3.6. Să respecte prevederile procedurilor specifice şi instrucțiunilor de lucru/de producție, etc. aplicabile specificului activității acestuia.

3.5. Să muncească în echipament de protecţie şi să utilizeze mijloace de protecţie individuală şi colectivă, prevăzute de procesul tehnologic, de regulile şi instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă, corespunzător scopului pentru care a fost acordat.

3.6. Să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie pus la dispoziţie şi, după utilizare,să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare.

3.7. Să anunţe imediat conducătorul său direct în cazul producerii unui accident de muncă şi să ia imediat măsuri pentru acordarea primului ajutor şi stabilizarea situaţiei, astfel încât pericolul să nu se extindă.

3.8. Să desfăşoare activitatea în conformitate cu pregătirea profesională şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau de îmbolnăvire profesională nici propria persoană şi nici alte persoane, care ar putea fi afectate de acţiunile sau de omisiunile sale în timpul lucrului. Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.mdsauvor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 310 (resurse umane)de luni până vineri între orele 13:00 până la 16:00.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.