Funcție vacantă de Maşinist la buldozere la S.A. „ Apă-Canal Chișinău”

0
417

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției Maşinist la buldozere, categoria 6. În această funcție  este numită o persoană cu studii secundare profesionale, cu permisul categoria H de conducere al buldozerului, ce a trecut un examen medical şi are o vechime în muncă cel puţin de 5 ani. Maşinistul la buldozere,  categoria 6 este obligat să cunoască: regulamentul circulaţiei rutiere; regulile şi normele de securitate şi sănătate în muncă, şi de protecţieantiincendiară; dispozitivele, principiul de funcţionare şi caracteristicile tehnice a remorcilor şi a instalaţiilor montate pe el; cauzele apariţiei defecţiunilor şi metodele de înlăturare a acestora; regulile de excavare şi de strămutare a pământului de diverse categorii la diverse adâncimi de excavare; regulile de prelucrare în straturi a terasamentului şi a dărâmăturilor.

Maşinistul la buldozere este obligat:

2.1. Să conducă maşinaşi utilaje terasiere cu capacitatea mai mare de 73 kВт (170 c.p.) la îndeplinirea lucrărilor de excavare, planificarea solului şi strămutarea  diferitor categorii de pământ, reparaţie, testare şi reglare a mecanismului, conform categoriei sale;

2.2. Să supravegheze permanent starea tehnică a mecanismului atribuit;

2.3. Să acorde o deosebită prioritate sistemului de frânare, hidropompelor, lopeţii şi cilindrilor hidraulici;

2.4. Să respecte regulile de circulaţie rutieră;

2.5. Să respecte prevederile procedurilor specifice şi instrucțiunilor de lucru/de producție, etc. aplicabile specificului activității acestuia;

2.6. Să muncească în echipament de protecţie şi să utilizeze mijloace de protecţie individuală şi colectivă, prevăzute de procesul tehnologic, de regulile şi instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă, corespunzător scopului pentru care a fost acordat;

2.7. Să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie pus la dispoziţie şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;

2.8. Să anunţe imediat conducătorul său direct în cazul producerii unui accident de muncă şi să ia imediat măsuri pentru acordarea primului ajutor şi stabilizarea situaţiei, astfel încât pericolul să nu se extindă.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire),  la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 310 (resurse umane) de luni până vineri între orele 13:00 până la 16:00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul  022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.