Funcție vacantă de Maşinist la excavatoare la S.A. „ Apă-Canal Chișinău”

0
367

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției Maşinist la excavatoare, categoria 5. În această funcție poate fi numită o persoană cu studii profesionale şi deţine permisul de conducere al excavatorului, care a trecut un examen medical şi deține vechime în muncă cel puţin de 3 ani. Maşinistul la excavatoare,  categoria 5 este obligat să cunoască:

– Construcţia, principiile de funcţionare şi caracteristicile tehnice ale excavatorului; principiul de lucru al instalaţiilor mecanice, hidraulice şi electrice;

– Montarea şi demontarea instalaţiilor montate la excavatoare, principiul de apariţie a defecţiunilor şi  modalităţile  de înlăturare a acestora, regulile de excavare a pământului cu respectarea marcărilor şi profilurilor solicitate;

– Conducerea excavatorului cu o singură cupă cu volumul cupei mai mare de 0,5 m³;   

– Regulamentul circulaţiei rutiere;

– Regulile şi normele de securitate şi sănătate în muncă, şi de protecţie antiincendiară;

– Limba oficială a Republicii Moldova la nivelul competenţei profesionale.

În obligațiunile sale funcționale se vor regăsi:

1. Să conducă excavatorul cu o singură cupă cu volumul cupei mai mare de 0,5 m3 la îndeplinirea lucrărilor de excavare a pământului de  diferite categorii la diverse adâncimi a frontului de excavație, încărcarea,   planificarea, reparaţia, testarea şi reglarea mecanismului, conform categoriei sale;

2. Să supravegheze permanent starea tehnică a mecanismului atribuit;

3. Să efectueze lucrări de deservire tehnică calitativă, conform planului aprobat;

4. Să acorde o deosebită prioritate sistemului de frânare, hidropompelor, lopeţii şi cilindrilor hidraulici.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun.Chişinău, biroul 310 (resurse umane) de luni pînă vineri între orele 13:00 pînă la 16:00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.