Funcție vacantă de Tencuitor-zugrav, categoria 3-5 la S.A. „ Apă-Canal Chișinău”

0
397
Portrait of Commercial Painter ca. 2002

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției Tencuitor-zugrav, categoria 3-5. În această funcție poate fi numită o persoană cu studii profesional tehnic secundare sau cursuri specializate de profil, care a susţinut examinarea medicală. Candidatul trebuie să întrunească următoarele cerinţe calificative:
I. CERINŢE CALIFICATIVE:
1.1. Tencuitorul-zugrav, categoria 4, este obligat să cunoască:
Procesele tehnologice privind efectuarea lucrărilor de tencuire și zugrăvire;
Sortimentul, nomenclatorul materialelor pentru zugrăviri, tapetelor, cleiuri de aplicare;
Regulile de lucru cu aparatajul electric;
Construcția și regulile de exploatare a utilajului pentru efectuarea lucrărilor de zugrăvire în afară de cele sub presiune înaltă;
Metodele de lucru de zugrăvire pe tencuieli de calitate superioară;
Limba oficială a Republicii Moldova la nivelul de competență a funcției.
II. OBLIGAŢIUNI FUNCŢIONALE
2.1. Să efectueze lucrări de tencuire cu ajutorul pompei de mortar, tencuirea calitativă a pereților, tavanului, glafurilor, tencuirea coloanelor;
2.2. Să efectueze lucrări de reparație a tencuielilor de înaltă calitate;
2.3. Să desfacă rosturile între panourile de planșă și panourile de perete;
2.4. Să efectueze lucrări de tencuire pe împletitură de sârmă și pe suprafețe de cărămidă;
2.5. Să pregătească mortare decorative, uscate, speciale și obișnuite;
2.6. Să îndeplinească lucrări de înaltă calitate de zugrăvire, cu diferite tipuri de materiale și pe diferite suprafețe.
Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), carnetului de muncă, la sediul întreprinderii, situat în str.Albişoara, 38, mun.Chişinău, biroul 310 (resurse umane) de luni pînă vineri între orele 13:00 pînă la 16:00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-834; 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.