Funcție vacantă de Tractorist la S.A. „ Apă-Canal Chișinău”

0
404

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției Tractorist, categoria 4-6. În această funcție poate fi numită o persoană cu studii secundare profesionale, cu Certificat unic de conducere al tractorului și care a trecut examenul medical. Tractoristul, categoria 4-6 este obligat să cunoască: construcţia, principiile de funcţionare şi caracteristicile tehnice ale tractorului; principiul de lucru al instalaţiilor mecanice, hidraulice şi electrice; montarea şi demontarea instalaţiilor montate la tractor, principiul de apariţie a defecţiunilor şi modalităţile  de înlăturare  a acestora, regulile   de   transportare a materialelor de diverse categorii; regulamentul circulaţiei rutiere; regulile şi normele de securitate şi sănătate în muncă, şi de protecţie antiincendiară; limba oficială a Republicii Moldova la nivelul competenţei profesionale.

În obligațiunile sale se vor regăsi:

1. Să conducă tractorul la îndeplinirea lucrărilor de transportare a diferitor categorii de materiale de construcţie, soluri, utilaje; să repare, testeze şi să regleze  mecanismul, conform categoriei sale;

2. Să supravegheze permanent starea tehnică a mecanismului atribuit;

3. Să efectueze lucrări de deservire tehnică calitativă, conform planului grafic PLP;

4. Să acorde o deosebită prioritate sistemului de frânare, hidropompelor, lopeţii şi cilindrilor hidraulici.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire) la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 310 (resurse umane) de luni pînă vineri între orele 13:00 pînă la 16:00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.