Funcții vacantă de electromontor la repararea aparaturii de protecție prin relee și automaticii la S.A. „ Apă-Canal Chișinău„

0
98

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de electromontor la repararea aparaturii de protecție prin relee și automaticii. În funcţie de electromontor la repararea aparaturii de protecție prin relee și automaticii, poate fi desemnată o persoană cu studii profesional tehnic secundare  de profil, care a susţinut examenul medical și deține vechime în muncă în domeniu nu mai puțin de 3 ani.

Electromontor la repararea aparaturii de protecție prin relee și automaticii, este obligat să cunoască:

– bazele electrotehnicii, mecanicii, fizicii și radiotehnicii;

– metodele de reglare a aparatajului de protecție prin relee și automaticii;

– metodele de protecție a aparatajului electric contra supratensiunii;

– Schemele electrice ale aparatajului de protecție prin relee și automaticii;

– Instalarea, conectarea și deservirea aparatelor de măsură electrică în instalațiile electrice ala entreprinderii.

Candidatul trebuie să întrunească următoarele cerințe:

– Să îndeplinească lucrările de reparație capitală și curentă a utilajului electric complicat, să asigure deservirea tehnică și funcționarea neîntreruptă a echipamentului încredințat,

– Să execute controlul tehnic al dispozitivelor aparatajului de protecție prin relee și automaticii;

– Să efectueze deservirea instalațiilor și aparatajului de protecție prin relee și automatic și a schemelor de conectare;

– Întocmirea listelor de defecte a aparatajului, instalațiilor de protecție prin relee și automatic;

– Verificarea, reparația și reglarea instalațiilor, de control a protecției prin relee;

– Înlăturarea defecțiunilor în schemele electrice a aparatajului de protecție prin relee și automatic.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire) la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni până vineri între orele 13:00 până la 16:00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.