Furnizorul de apă implementează un Proiect pilot ce prevede contracte directe cu consumatorii!

0
434

Administrația furnizorului de apă optează pentru încheierea contractelor individuale de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare cu consumatorii. Prin urmare, la sfârșitul lunii septembrie, specialiștii S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” au demarat în acest sens Proiectul pilot, privind încheierea/semnarea contractelor individuale de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare cu proprietarii/locatarii de apartamente din blocurile locative aflate în gestiunea ÎMGFL nr.7.  Acest proiect prevede și instalarea contoarelor cu dispozitive de citire la distanță a indicilor în fiecare apartament.

         Proiectul constă în Instalarea contoarelor cu transmitere la distanță și integrarea lor într-un sistem SAD (Sistem de colectare si transmitere a datelor). Sistemul SAD propus, include instalarea modulelor de comunicare LoRaWan, contoarele transmit datele prin modulul LoRaWan către concentrator (LoRaWan Gateway), care recepționează  datele  în dependență de raza de acoperire a concentratorului, pînă la 15 km pe linie dreapta fără obstacole. Datele transmise sunt vizualizate și analizate în aplicația web cu interfață interactivă.

Precizăm, că procedura de contractare cu proprietarii de apartamente a blocurilor locative din gestiunea ÎMGFL nr. 7 , mun. Chişinău nu este întâmplătoare. Și aceasta deoarece, ÎMGFL nr.7 este unica întreprindere de gestionare a fondului locativ, ce nu este în procedură de insolvabilitate, din cele 23 la număr, care la moment activează în mun. Chișinău.

         În cadrul ședinței de lucru, prezidată de către Andrei Șaptefraț, director comercial, s-a constatat că la momentul actual proiectul este implementat în proporție de  34 %, din motiv că locatarii blocurilor locative menționate tergiversează prezentarea setului de documente conform legislației, în pofida faptului că  au fost avizați și informați cu implementarea proiectului menționat.

         În acest context,  S.A. ,,Apă-Canal Chișinău”, îndeamnă proprietarii blocurilor locative gestionate de către ÎMGFL – 7, și anume:

bd. Dacia nr. 60/2, bd. Dacia nr. 60/3, bd. Dacia nr. 60/5, bd. Dacia nr. 67/1, str. Aeroport nr. 1, str. Aeroport nr. 2, str. Aeroport nr. 3, str. Aeroport nr. 4, str. Aeroport nr. 5, str. Aeroport nr. 6, str. Aeroport nr. 7, str. Aeroport nr. 8, str. Aeroport nr. 9, str. Aeroport nr. 11, str. Aeroport nr. 12

 să depună documentele necesare pentru încheierea contractelor directe atât la Centrul comercial și asistență clienți, cât și în sediul ÎMGFL – 7, după cum urmează:

  • Formularul de cerere îndeplinit;
  • Copia actelor ce confirmă dreptul de proprietate/folosință;
  • Copia buletinului de identitate.