Furnizorul de apă optează pentru încheierea contractelor directe cu consumatorii!

0
316

Stimați consumatori, în activitatea sa, S.A. „Apă-Canal Chișinău” se conformă și aplică prevederile Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, ce ține de încheierea contractelor directe de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare cu fiecare proprietar de apartament în parte.

Astfel, Vă informăm, că conform prevederilor art. 29 din Legea vizată,  în  blocurile  locative  în  care  contractele  de  furnizare/prestare  a  serviciului  public  de alimentare cu apă și de canalizare sunt încheiate cu administratorul blocului locativ, facturarea serviciului se efectuează în baza tarifelor aprobate și a volumului de apă înregistrat de contorul comun  instalat  la  branșamentul  blocului.

În cazul în care furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și  de  canalizare  se  efectuează  în  baza  contractelor  încheiate  de  către  operator  cu  fiecare proprietar/locatar  de  apartament  în  partefacturarea  serviciului  se  efectuează  în  baza  datelor contoarelor individuale instalate în apartamente și a tarifelor aprobate.

În acest context, recomandăm fiecărui proprietar de apartament  în parte, cât și administratorilor blocurilor locative să pregătească setul de acte necesare pentru încheierea contractelor directe, cu prezentarea acestora la sediul operatorului.

Tel. de contact 0 22 256 – 990.