Furnizorul de apă se conformează deciziei ANRE de a interzice deconectarea apei în timpul stării de urgență

0
569

       Pe perioada stării de urgență, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), interzice titularilor de licențe reglementați de Agenție să sisteze (prin deconectare) furnizarea serviciilor prestate și să aplice penalități în cazul neachitării în termen de către consumatorii casnici, a facturilor pentru energia electrică, energia termică, gazele naturale sau apă potabilă consumată, cu excepția situațiilor când deconectarea are drept scop evitarea punerii în pericol a vieții și sănătății oamenilor sau prejudicierea proprietății.

       De asemenea, în această perioadă, titularii de licențe reglementați de ANRE sunt în drept să emită facturi lunare conform calculelor estimative, cu condiția, că baza de calcul va constitui consumul mediu zilnic înregistrat pe parcursul perioadei calendaristice similare a anului precedent. La încetarea situației de urgență, furnizorii vor efectua recalculul corespunzător indicilor echipamentelor de măsurare efectiv înregistrați.

        Reamintim, că  în contextul răspândirii infecţiei cu coronavirus COVID-19 la nivel internațional, dar şi decretării situației de urgență în Republica Moldova, administraţia S.A. ,,Apă-Canal Chişinău” a luat decizia de a suspenda pe o perioadă nedeterminată executarea lucrărilor planificate de reabilitare a reţelelor de apă, proces care ar conduce la sistarea apei în mun. Chişinău şi suburbiile acestuia.
       Dat fiind faptul, că una dintre principalele reguli de urmat pentru a se proteja de virusul Covid-19  este spălarea în mod repetat a mâinilor cu apă și săpun, operatorul a luat toate măsurile pentru a asigura furnizarea apei în regim continuu și în condiții de maximă siguranță.
       Concomitent, în scopul neadmiterii acumulării datoriilor, Furnizorul de apă recomandă și încurajează consumatorii săi, ca în perioada următoare să utilizeze variantele de plată online a facturilor cu termen valabil, precum şi a celor cu termen expirat  pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare prin intermediul internet banking-ului oferit de băncile comerciale.