ACC monitorizează remedierea rețelelor și șantierele de lucru!

0
400

Subiectul avariilor din sistemul municipal de aprovizionare cu apă și remedierea acestora este un subiect destul de actual. Examinarea și verificarea în teren a avarierilor este efectuată de către echipele operative din cadrul Departamentului dispeceratul central, care activează non-stop. Imediat ce acestea sunt depistate, echipele de muncitori își planifică acțiunile de remediere a avariilor.

Majoritatea acestor avarii presupun și lucrări de excavare, cu coordonarea obligatorie a serviciilor responsabile: Direcţia generală de transport public şi căi de comunicație, Poliţia Națională, S.R.L. ,,Chişinău- Gaz” , C.S. „Premier Energy” S.R.L. , S.A. ,,Moldtelecom”, şi alte organizaţii ce au în gestiune comunicaţii inginereşti. Aceste lucrări desigur că deteriorează o parte a gazonului sau carosabilului.

De obicei, lucrările de reparații capitale a apeductelor sunt planificate în perioada caldă a anului, atunci când amenajarea săpăturilor este mai ușoară și este posibilă asfaltarea capitală a acestora.

Este evident că, angajaţii întreprinderii sunt nevoiți să remedieze avariile și în perioada rece a anului, când asfaltul nu poate fi restabilit. Mai mult ca atât, conform cerinţelor contractuale ale furnizorului de apă, asfaltarea porțiunii afectate se efectuează imediat, dacă permit condițiile meteo. În perioada rece a anului și mai ales ținând cont că uzinele de asfalt nu lucrează , restabilirea porțiunii de drum se va face doar cu asflat rece.

Din păcate, sub acţiunea gerului, apei şi a transportului, uneori, terenul amenajat după săpături se deteriorează şi necesită a fi reamenajat cu tehnică şi materiale (nisip, petriş) suplimentare.

Chiar și așa, angajații furnizorului de apă au grijă să amenajeze săpăturile și să le supravegheze până în perioda caldă a anului când aceste porțiuni pot fi asfaltate capital.