Furtul trapelor din fontă continuă să fie, pentru răufăcători, o afacere profitabilă

0
1248
Канализационный люк

226 cazuri de lipsă a trapelor (capacelor) la căminurile de vizitare a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare au fost înregistrate de la începutul anului curent.  În cazul furnizorului de apă, acţiunile ilegale care au loc continuu, pun în pericol viaţa locuitorilor, dar şi integritatea reţelelor de apă şi de canalizare.

Din momentul comunicării informaţiei privind lipsa trapelor la Serviciul dispeceratul central  la nr. de tel: 022-25-66-66, 022-85-77-77, fiece apel este verificat imediat de către echipele S.A. „Apă-Canal Chişinău” (ACC). Ulterior, în cazul inspectării situaţiei conform adreselor indicate de către locuitori, sunt aplicate măsurile necesare întru asigurarea securităţii atât a pietonilor, cât şi a circulaţiei transportului. Respectiv, dacă căminul menţionat se află în gestiunea altui proprietar, informaţia parvenită este transmisă acestuia.

Pentru identificarea şi atragerea la răspundere a persoanelor vinovate de furtul de trape, S.A. „Apă-Canal Chişinău” se adresează către organele de urmărire penală, care întreprind măsurile posibile vizând descoperirea furturilor.

Precizăm, că în gestiunea S.A. „Apă-Canal Chişinău” se află circa 100 mii de căminuri de vizitare acoperite cu trape din fontă sau cu capace din beton armat, care necesită supraveghere, lucrări periodice de reparaţie şi întreţinere etc. Numărul acestora creşte de câteva ori la însumarea căminurilor din gestiunea altor proprietari: Î.M. „Exdrupo”, S.A. „Moldovagaz”, S.A. „Termoelectrica”, S.A. „Moldtelecom” etc.

          În acelaşi context…

Un şir de agenţi economici deţin reţele şi, respectiv, căminuri de vizitare pe care le exploatează şi sunt obligaţi să le întreţină în stare bună. Fiindcă nu constituie reţele publice branşamentele de apă, racordurile de canalizare, reţelele de apă şi de canalizare aflate după punctul de delimitare, reţelele de apă şi de canalizare aferente blocului locativ care sunt în proprietatea mai multor persoane fizice sau juridice, reţelele aferente unei incinte proprietate privată sau unei instituţii publice pe teritoriul căreia se află mai multe imobile, indiferent de destinaţie etc., fapt subliniat în art.4 din Legea nr. 303 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.

Totodată, în Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă, intrat în vigoare la 25 martie 2016 (secţiunea 3), este stipulat faptul că pentru consumatorii casnici, deţinători de case individuale, punctul de delimitare a instalaţiilor interne de apă de reţeaua publică de alimentare cu apă a operatorului se stabileşte la ieşirea din contorul instalat în căminul de branşare, amplasat în limita teritoriului consumatorului. Căminul de branşare este parte componentă a instalaţiilor interne de apă şi aparţine consumatorului, care este obligat să efectueze lucrările necesare de întreţinere.

În cazul blocurilor locative, subliniem, că pe racordurile de canalizare, sunt amplasate căminuri de control, de care sunt responsabili gestionarii acestor blocuri.