GENURI DE ACTIVITATE

 1. Captarea, tratarea si transportarea apei:
 • captarea apei din sursele subterane si din fluviul Nistru;
 • tratarea si conditionarea apei in conformitate cu GOST-ul “Apa potabila” la instalatiile de tratare ale Statiei de apa Nistru si ale Statiei de tratare a apei;
 • transportarea prin conducte si distributia catre consumatori prin Statiile de pompare hidrofor si sectorale.

 

 1. Instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi de canalizare:
 • constructia retelelor de alimentare cu apa si canalizare si a instalatiilor pe acestea;
 • lucrarile de reconstructie si reparatie la retelele de alimentare cu apa si canalizare si la instalatii;
 • racordarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare construite la retelele in functiune;
 • desfasurarea masurilor de prevenire, depistare, localizare si de lichidare urgenta a defectiunilor aparute la conducte.

 

 1. Receptionarea, transportarea si epurarea apelor uzate:
 • receptionarea si transportarea la colectoare a apelor uzate;
 • epurarea mecanica si biologica a apelor uzate la instalatiile de epurare ale canalizarii;
 • lucrarile profilactice de lichidare a infundarilor la retelele de canalizare.

 

 1. Analize de laborator si tehnice:
 • executarea analizelor apei primare si potabile;
 • executarea analizelor apelor uzate receptionate la instalatiile de epurare si controlul epurarii acestora;
 • controlul de laborator si tehnic asupra respectarii concentratiilor maxim admisibile ale diverselor ingrediente din apele uzate ale agentilor economici;
 • diagnosticarea si examinarea hidraulica a starii conductelor si puturilor arteziene;
 • reparatia si controlul metrologic al aparatelor de evidenta, masurare si control.

 

 1. Analize de laborator electrotehnic:
 • Laboratorul electrotehnic al S.A.”Apa-Canal Chisinau” prestează servicii contra plată persoanelor juridice şi fizice, privind efectuarea măsurărilor şi încercărilor în instalaţiile electrice până şi peste 1000 V, încercări ale mijloacelor de protecţie şi determinarea locurilor de deteriorare a cablurilor.�Tel.: 52-89-99

 

 1. Executarea lucrarilor de proiectare, topografice si geodezice:
 • elaborarea avizelor de branşare/racordare (bir. 101, str. Albişoara, 38, tel. 022-256-882).
 • coordonarea documentaţiei de proiect – (bir. 709, tel.022-256-825).
 • eliberarea F-5 ,,Darea în exploatare permanentă a reţelelor şi instalaţiilor de apă şi de canalizare” – (bir. 709, tel.022-256-780).
 • eliberarea conditiilor tehnice pentru racordarea la retelele de alimentare cu apa si canalizare;
 • lucrari de cercetare – proiectare privind alimentarea cu apa si canalizarea obiectivelor;
 • coordonarea documentatiei de proiect pentru constructia obiectivelor pe teritoriul mun. Chisinau.

 

 1. Termificarea or. Codru, Aeroport, CPL “Codru”:
 • producerea energiei termice;
 • transportarea energiei termice;
 • aprovizionarea cu energie termica a consumatorului.