Gestionarea iazurilor din Moldova!

0
1877

În Republica Moldova resursele de apă de suprafaţă sunt concentrate în circa 3600 cursuri cu lungimea totală de 16 mii km şi în circa 4200 lacuri şi bazine de acumulare, dintre care 126 sunt cu un volum mai mare de 1 mln m3 . Din totalul volumului de apă utilizat circa 90% se acoperă din râurile transfrontaliere Nistru şi Prut. Majoritatea bazinelor de apă, aflate în proprietatea publică a statului, sunt gestionate de Agenția „Apele Moldovei” şi S.A. „Piscicola”. Practic, toate bazinele de apă sunt transmise în arendă în conformitate cu prevederile legii nr. 198 din 15.05.03 „Cu privire la arenda în agricultură” şi ale Hotărârii Guvernului nr. 72 din 30.01.04 „Privind implementarea Legii cu privire la arenda în agricultură”, adică prin licitații publice şi negocieri directe.

Conform informației obținute de la autorităţile publice locale, conform situaţiei din 1 mai 2016, în Republica Moldova sunt 4337 bazine de apă, dintre care:

 – sunt secate – 175 unități;

– au paşaport tehnic – 259 unități;

 – au regulament de exploatare – 138 unități;

 – au baraj avariat – 415 unități;

 – au deversor avariat – 209 unități;

– au evacuator avariat – 200 unități.

Inventarierile efectuate de către Agenția „Apele Moldovei” în comun cu reprezentanții Inspecțiilor Ecologice raionale, Serviciului Protecției Civile şi Situațiilor Excepționale, autorităților publice locale, au demonstrat că în cazul unei părţi considerabile din iazurile/lacurile de acumulare starea tehnică a construcțiilor hidrotehnice prezintă pericol cauzat de: – starea avariată a barajelor; – lipsa sau nefuncţionarea instalaţiilor de regularizare şi de evacuare a apei; – înnămolirea deversoarelor de evacuare a apei.

În scopul ameliorării situaţiei ce ţine de exploatarea construcţiilor hidrotehnice avariate ale iazurilor s-a propus punerea în sarcina autorităților publice locale luarea măsurilor de urgență privind evitarea pericolului de inundare a terenurilor prin:

■ reparaţia construcţiilor hidrotehnice;

■ lichidarea, în ordinea stabilită de lege, a iazurilor, ale căror construcţii hidrotehnice nu pot fi reparate.

Actualmente, exploatarea resurselor de apă din lacurile de acumulare/iazuri în Republica Moldova se efectuează în baza prevederilor stabilite în regulamentul de exploatare a iazului (Hotărârea Guvernului nr. 977 din 16.08.2016 „Cu privire la aprobarea regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor”, pct. 2, 3, 4) sau/şi conform exigențelor din autorizația de mediu pentru folosința specială a apei (Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011, art. 23).

Concomitent, se elaborează recomandări tehnice pentru utilizarea sau lichidarea construcţiilor de retenţie, consolidarea acestora, pentru a le spori fiabilitatea, şi prin calculul de prognoză se determină: gradul (valoarea) posibilelor pagube provocate de inundarea localităţilor, terenurilor agricole şi construcţiilor amplasate în aval, hotarele zonei de inundaţii în cazul unei posibile deteriorări (pct. 12 din Regulament).