Ghişeul unic de informare şi achitare al furnizorului de apă la zece ani de activitate, realizări şi perspective! 300 de mii de consumatori deserviţi în toţi aceşti ani.

0
2679

În scopul informării cât mai eficiente a clienţilor, legalizării procesului de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare a agenţilor economici şi a populaţiei, perfectării documentelor şi încheierea contractelor în cadrul Direcţiei relaţii cu clienţii, cu începere din 3 decembrie 2007, a fost instituit Centrul de informare şi perfectare a  documentelor.

În cadrul procesului de lucru al Centrului de informare şi perfectare a documentelor, s-a dovedit că, totuşi, structura respectivă nu asigură pe deplin cerinţa consumatorilor, context, în care, în anul 2011, a fost înfiinţat Ghişeul unic de informare şi achitare, în prezent, biroul 101.

Astăzi, Ghişeul (biroul 101) oferă răspunsuri la orice întrebare ce ţine de domeniul alimentării cu apă şi de canalizare, începând cu solicitarea elaborării condiţiilor tehnice pentru alimentare cu apă şi de canalizare, coordonarea proiectelor de construire a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, perfectarea contractelor de livrare a apei potabile şi evacuarea a apelor uzate, până la achitarea facturilor pentru serviciile prestate. În prezent, furnizorul de apă are 91610 clienţi, iar cu 78651 există contracte de livrare a apei potabile şi evacuare a apelor uzate, dintre care: 10450 cu agenţiie conomici, 290-cu instituţiile bugetare, 19354- cu consumatori din blocurile de locuit, inclusiv 88557 -cu sectorul particular.

La zece de ani de la fondarea Ghişeului, 300 de mii de consumatori au primit consultaţii privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare. Întru îmbunătăţirea serviciilor oferite clienţilor în prezent, în cadrul biroului 101 există  9 ghișee unde consumatorii pot beneficia de următoarele servicii după cum urmează:

-achitarea serviciilor apa şi canalizare direct la casieria ACC  în cazurile

facturei  cu termen expirat,

– achitarea datoriei în rate,

– taxa pentru pentru reparația contorului,

– taxa pentru verificarea contorului.

În funcţie de solicitări, atât consumatorii casnici, cât şi agenţii economici se pot adresa la cele 9 ghişee şi depune cereri, după cum urmează:

Ghișeul.1-2

-Cereri privind modificarea adresei pentru factură, pentru corespondență.

-Solicitări privind debranșarea de la rețele de alimentare cu apă pe perioada lipsei din țară, sau încetarea temporară a activității întreprinderii.

-cereri privind reeșalonarea datoriei ( achitare în rate),

-eliberarea facturilor.

Ghiș. 3,4,5,6,7

-cereri privind dezacordul cu calculul efectuat pentru serviciile prestate,

– informație despre factură, formarea datoriei, perioada datoriei acumulate

despre achitări, prevederile legislației,

-solicitări privind desigilarea nodului apometric, resigilarea

după înlăturarea scurgerii, etc.

-prezentarea actului de identitate și de proprietate (copii)

pentru apartamentele la bloc cu contracte direct cu furnizorul

reclamații și sugestii privind activitatea întreprinderii,

comportamentul colaboratorilor.

solicitări privind ajutorul tehnic în vederea înlăturării scurgerilor

pe conducta  aflată în gestiunea consumatorului (contraplată).

Ghiș. 8

– depunerea cererii pentru eliberarea Avizului de branșare la

rețelele municipale apeduct și canalizare,

-eliberarea Avizului de branșare

– forma-5.

Precizăm că, doar pe parcursul lunii iunie curent în cadrul Ghişeului unic  au fost înregistrate 442 de cereri, peste 645 de consumatori au beneficiat de servicii contabile, vorbim despre leibirerea facturii, achitarea contului,   1486 de consumatori au fost consultaţi şi au primit informaţiile pe care le-au solicitat, 4354 au achitat serviciile pentru apă şi canalizare.

Administraţia ACC, zilnic depune eforturi pentru a crea o conlucrare eficientă cu consumatorii. Astfel, în curând va fi lansat programul e-factura, ceea ce înseamnă că toţi clienţii vor putea sa primească şi să achite facture online. Cu detalii vom reveni, iar informţia va fi publicată pe site-ul întreprinderii www.acc.md.