luni, aprilie 19, 2021

GRAFICUL
citirii indicaţiilor contoarelor comune
instalate la blocurile locative gestionate de către
ÎMGFL, CCL, APLP, ACC