Guvernul Germaniei oferă 16 mln de euro pentru construcția apeductului magistral Chișinău – Strășeni – Călărași

0
546

Guvernul Germaniei va oferi 16,5 mln de euro, sub formă de grant, pentru realizarea unui proiect de îmbunătățire a infrastructurii de apă în zona de centru a Republici Moldova. În acest sens, în anul 2019, vor începe lucrările de construcție a apeductului magistral Chișinău – Strășeni – Călărași.

Obiectivele și principalele acțiuni în cadrul proiectului au fost discutate, vineri, 25 mai 2018, în cadrul unui atelier de lucru, desfășurat la Chișinău. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale de nivelul I și II, reprezentanți ai operatorilor apă și canalizare din raioanele Strășeni și Călărași și municipiul Chișinău, alte întreprinderi de stat ce vor fi implicate în proiect.

Principalele subiecte discutate în cadrul evenimentului au ținut de cooperarea și comunicarea cu proprietarii terenurilor ce vor fi intersectate de apeductului magistral, stabilirea localitățile ce urmează a fi conectate la apeduct, inclusiv  cooperarea și colaborarea tuturor părților în vederea realizării unui proiect de durată.

”Serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare au un rol decisiv pentru îmbunătăţirea calității vieţii cetăţenilor. Ţinînd cont de importanţa lor pentru populația Republicii Moldova atestăm cu satisfacție sprijinul substanțial acordat de către partenerii de dezvoltare. Principalele obiective ale proiectului sunt de a asigura cantitativ și calitativ cu apă potabilă, populația din regiune, de a spori și îmbunătăți sănătatea oamenilor și de a le îmbunătăți condițiile de viață”, a subliniat în mesajul de debut, Valentina Țapiș, Secretar de Stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Totodată, oficialul a menționat că odată cu semnarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeană, Republica Moldova și-a asumat o serie de angajamente pe baza alinierii la legislația și standardele comunitare, iar angajamentele în domeniul alimentării cu apă și sanitației pot fi realizate numai prin investiții mari în infrastructură.

”Republica Moldova, din păcate, dispune de surse de apă limitate, iar în multe regiuni resursele de apă subterană înregistrează deficiențe calitative și cantitative. În acest sens, proiectul nominalizat este de o importanța strategică pentru comunitățile din raioanele Strășeni și Călărași. Extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi creșterea gradului de acces al populației la aceste servicii este recunoscută în Strategia Națională de Alimentare cu Apă și Sanitație, drept un obiectiv cheie de dezvoltare a sectorului”, a precizat Valentina Țapiș.

Pe parcursul discuțiilor s-a evaluat potențialul S.A. Apă Canal Chișinău referitor la operarea apeductului magistral și prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare raioanelor Strășeni și Călărași (serviciu opțional).

Proiectul ”Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”, este finanțat de Guvernul Federal German prin intermediul băncii de dezvoltare KfW. Prima etapa a proiectului vizează construcția apeductului magistral Chișinău – Strășeni – Călărași, în acest sens Guvernul German a făcut un angajament investițional în valoare de 16,5 mln. euro sub formă de grant.

Perioada de implementare a proiectului este 2019 – 2024 și prevede construcția apeductului magistral (diametrul 300 – 1000 mm) care va livra apă potabilă de la branșamentul din municipiul Chișinău spre municipiul Strășeni și Călărași, cu conectarea ulterioară a localităților din raioanele menționate.