Herța: Prețul cafetierei scumpe nu a intrat în tariful pentru apă

0
1490

Majorarea tarifelor pentru apă și canalizare (din 26 mai) a fost percepută de către consumatori dureros, ca de obicei, mai ales că ei mai trebuie să achite și pentru apa pe care nu au consumat-o (așa-zisa cotă-parte). Pe rețelele de socializare se discută despre pierderile furnizorului de apă din capitală, care ar fi egale cu jumătate din lacul de acumulare de la Ghidighici.

Despre factorii ce au condus la creșterea tarifului și care sînt pierderile reale ale întreprinderii municipale SA „Apă-Canal Chișinău” (ACC), precum și la alte întrebări a răspuns într-un interviu pentru NOI.md noul director general al Întreprinderii, Veronica Herța.

– Ce a influențat asupra majorării tarifului pentru apă în Chișinău?

– Haideți să pornim de la faptul că sîntem în 2017, iar ultima dată tarifele au fost aprobate în 2009, la ședința Consiliului municipal Chișinău (CMC). Conform acelei decizii, tariful pentru apă și canalizare pentru consumatorii casnici constituia 9,19 lei/m.c., iar pentru persoanele juridice – 22,96 lei/m.c. În prezent, respectiv – 10,69 lei/m.c. (cu 6,3% mai mult) și 24,46 lei.

Energia electrică, ce constituie 30% din toate cheltuielile „Apă-Canal Chișinău”, timp de opt ani s-a scumpit cu 56%. De asemenea, asupra modificării tarifului a influențat și salariul. Recent, Guvernul a aprobat salariul minim pentru sectorul real al economiei, în mărime de 2380 de lei. În 2009 acesta constituia 900 de lei.

Trebuie să menționăm că actuala modificare a tarifului a avut loc pentru prima dată în incinta Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), unde sînt specialiști care au calculat detaliat toate cheltuielile. Sperăm că datorită acestui fapt, factorul politic la stabilirea tarifelor deja nu mai este luat în calcul și noi am intrat într-un ciclu normal de funcționare a tuturor întreprinderilor legate de livrarea apei.

Cînd un tarif este aprobat de un organ ce este mai mult unul politic decît regulator, atunci fiecare dintre consilieri, mai ales în fața camerelor video, încearcă să fie mai bun, deși în culise este de acord cu argumentele noastre. Totodată, nu toți consilierii în orice consiliu (nu doar cel municipal) se descurcă în calculele prezentate spre examinare.

Trebuie de menționat că noi avem dreptul să depunem cererea pentru aprobarea noului tarif doar după ce sînt aprobate principalele cheltuieli și pierderile întreprinderii, or, Apă-Canal din orice oraș este un agent economic obligat să furnizeze apă și servicii calitative. Acestea au fost examinate și discutate după toate componentele tarifului pentru apă și canalizare. De aceea, ultima majorare cu 1,5 lei este destul de argumentată. Pe lîngă aceasta, pentru prima dată „Apă-Canal Chișinău a depus cererea de majorarea a tarifelor în 2015 și doar în luna mai 2017 acestea au fost aprobate.

– Care este cota scurgerilor în tarif?

– Afirmația precum că apa ce curge pe străzi este achitată de către consumatori nu este corectă. În ianuarie curent, Consiliul de administrație al ANRE a aprobat, potrivit metodologiei, volumul consumului tehnologic și al pierderilor de apă în sistemul de aprovizionare pentru SA „Apă-Canal Chișinău” pentru 2017. Acestea au fost stabilite na nivelul de 18,7 milioane metri cubi.

La consumul tehnologic se referă, de exemplu, atît spălarea sistemului, spălarea și dezinfectarea fîntînilor arteziene și filtrelor, cît și cantitățile de apă folosită la stingerea incendiilor din hidranți etc. În total, pentru necesitățile tehnologice sînt prevăzute, potrivit metodologiei, 7,6 milioane de metri cubi de apă.

Respectiv, nivelul maxim admisibil al pierderilor în sistemul public este aprobat la nivelul de 11 mil. m.c. și include pierderile din cauza spargerilor și deteriorărilor (8,8 mil. m.c.), pierderile din cauza fisurilor (peste 1,2 mil. m.c.), scurgerile din cauza deversării apei pentru înlăturarea avariilor (1,3 mil. m.c.), pierderile de apă din cauza scurgerilor ascunse (923 mii m.c.), precum și pierderile de apă prin pereții rezervoarelor la stațiile de pregătire a apei și rezervoarele intermediare amplasate în rețelele de transportare și distribuire a apei.

Noi aflăm din apelurile locuitorilor orașului la dispecerat că undeva pe o stradă curge apa. Noi nu avem un sistem de informare despre scurgeri. Eventualele pierderi sînt calculate în funcție de diametrul apeductului și timpului necesar pentru oprirea apei. Mai trebuie să ținem cont de faptul că dacă trebuie să închidem apa, atunci pentru ce cerc de consumatori putem face acest lucru? Iar dacă în această zonă se află, de exemplu, o grădiniță? Adică la evaluarea pierderilor trebuie luați în calcul cîțiva factori.

– Dar ce facem cu cota-parte calculată consumatorilor din blocurile cu multe etaje, în afara indicațiilor apometrelor din apartamente?

– Oamenii trebuie să știe că această apă este distribuită consumatorilor nu de Apă-Canal. Noi prezentăm factura de plată gestionarului fondului locativ, care distribuie diferența obținută între contorul pe casă și suma indicațiilor contoarelor din apartamente. Ea nu trebuie să fie semnificativă. Dar, conform informației „Infocom”, în Chișinău sînt 27% de consumatori casnici, care declară lunar „zero” consum de apă. Aceasta înseamnă că din patru apartamente de pe palier una declară „zero” consum. În acest caz, locatarii din acest apartament nu amăgesc Întreprinderea „Apă-Canal”, ci pe vecinii săi, pentru că vecinilor li se va include în factură volumul consumat nedeclarat.

Dacă în apartament nu trăiește nimeni, proprietarul trebuie să vină la furnizorul de apă și să scrie cerere. În acest caz, nu i se va elibera factura de plată.

– În legătură cu aceste distribuiri, oamenii fac trimitere la Legea protecției drepturilor consumatorilor, care obligă furnizorul să încheie contracte directe cu consumatorii. Și dacă în contract va fi stipulată distribuția suplimentară, atunci „Apă-Canal” are dreptul să perceapă ceea ce în facturile noastre se numește cotă-parte.

– Iar Legea privind serviciul public de aprovizionare cu apă și canalizare (nr.303) prevede că furnizorul trebuie să încheie contracte directe cu consumatorii, dacă există acordul a 100% dintre proprietarii apartamentelor de a încheia un asemenea contract. Noi avem multe blocuri, unde am semnat contracte cu fiecare apartament.

– Uneori oamenii nu se pot împăca cu vecinii, ei nu comunică cu aceștia și nici nu-i cunosc și e foarte greu să ajungă la un asemenea consens.

– Haideți să privim această problemă din altă parte. Pentru locatar nu contează dacă are sau nu contract direct cu furnizorul de servicii. Pentru el este important să fie convins că achită doar pentru ceea ce consumă. Cum putem ajunge la acest lucru? Cît timp există factorul uman de citire a contoarelor și sînt consumatori care reușesc să facă anumite modificări în aceste aparte de evidență sau să influențeze mecanic asupra indicilor, nu va exista încredere între furnizor și consumator.

Singura metodă de a înlătura aceste divergențe este doar prin instalarea apometrelor ce vor putea fi citite la distanță, fără ca angajații „Apă-Canal” să meargă prin apartamente. În acest caz, în primul rînd, vom vedea consumul real de apă, iar în al doilea rînd, excludem faptul imixtiunii în înregistrarea datelor dacă vreun consumator va încerca să influențeze contorul.

Pentru a soluționa problema diferenței indicilor, noi am început instalarea din contul nostru a unor asemenea apometre (simultan la bloc și în apartamente) în casele unde sînt cele mai mari diferențe în datele aparatelor de la bloc și cele ale apartamentelor – pe str. Negreșteni (în zona gării). Pentru participarea în proiectul pilot am selectat 100 de case.

Există cel puțin două tipuri de apometre ce permit citirea datelor la distanță (mecanice și ultrasonore, ce diferă de 2-3 după preț). Ținînd cont de acest fapt, cele 100 de case menționate au fost împărțite în două grupe. În 50 cele mai problematice blocuri am instalat apometre ultrasonore, iar în celelalte 50 – mecanice, cu citire la distanță. Peste 2-3 luni vom putea evalua eficiența lor. Dar deja se vede că diferența în date este de doar 1% pentru că citirea informației are loc în toate apartamentele și de pe contorul general concomitent. Pentru comparație: în una dintre aceste case, în care sînt doar șapte apartamente, timp de șase luni ale anului 2016, diferența în volumele de apă a constituit 600 de metri cubi. Cum s-ar spune, simțiți diferența.

În prezent are lor montarea aparatelor ultrasonore. Iar în privința apometrelor mecanice examinăm diferite oferte, de la diferiți producători și cu diverse programe de citire. Noi nu am dori să ne grăbim și să ne limităm doar la o marcă de apometru. Dacă consumatorii vor dori să-și instaleze singuri astfel de contoare, atunci ei trebuie să aibă din ce alege. Noi avem nevoie de o aplicație cu ajutorul căreia am putea citi indicațiile de pe oricare contor.

Totodată, avem o înțelegere cu unul dintre operatorii de telefonie mobilă privind un alt proiect pilot. Deja în iunie intenționăm să instalăm în una sau două case (din contul operatorului) pe contoarele existente – și pe cel general și în cele din apartamente – unele dispozitive ce transmit prin satelit datele privind consumul de apă. Aceasta ne va costa și mai ieftin. Dacă această metodă de citire a datelor va arăta o diferență în datele contorului general și cele din apartamente de cel mult 2-3%, atunci vom putea aplica această tehnologie pe larg.

– Apă-Canal Chișinăuasolicitat un tarif de 2,5 lei, iar ANRE a aprobat majorarea cu 1,5 lei, adică cu 1 leu mai puțin. Cumva influența acest lucru asupra activității întreprinderii?

– Așteptăm decizia partenerilor noștri de dezvoltare – Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) – privind continuarea proiectului investițional în valoare de 61,8 milioane de euro prevăzut pentru reabilitarea a 190 km de rețele de apeducte și 7 km de canalizare, instalațiilor de epurare, crearea stației de producere a hipocloritului de sodiu și pentru procurarea tehnicii speciale. Acest plan investițional a fost aprobat de ANRE.

– Adică acel leu din tarif se referea la credit?

 Dacă în anul curent se fac anumite investiții, atunci în tariful nou aceste cheltuieli sînt incluse ca amortizare. Adică în tarif nu există un capitol separat pentru achitarea creditelor. Conform metodologiei de calcul a tarifului, această achitare pe fiecare tip de investiții are lor treptat, din contul amortizării. Iar acel leu se referea la diferențele ce nu se luau în calcul de metodologie, de aceea nu au fost incluse în tarif.

– Ce anume creează probleme întreprinderii?

– De exemplu, potrivit metodologiei, noi achităm taxa pentru apă, conform Codului fiscal, ținînd cont de cantitatea de apă prelevată din Nistru. Iar în metodologia de calcul a tarifului se ia în considerație volumul de apă conform normativului. Aceasta creează o diferență în dezavantajul nostru. Adică noi achităm aproape 11,5 milioane de lei pe an pentru apa din Nistru, iar în calcul sînt luate doar 7,5 milioane de lei, 4 milioane de lei nu sînt luate în calcul, deși noi achităm acest volum. Noi am depus o cerere la ANRE, pentru a corecta metodologia. Această diferență este achitată de întreprindere, dar în tarif ea nu se include.

De asemenea, nu se ia în calcul la stabilirea tarifului amortizarea rețelelor ce nu aparțin întreprinderii „Apă-Canal Chișinău”, ci sînt transmise în gestiune și noi deservim aceste rețele. Sau energia electrică consumată de întreprindere se calculează pornind de la cantitatea de apă vîndută de noi, plus cantitatea stabilită ca pierdere. Dar noi, din păcate, avem agenți economici și persoane fizice care nu declară toată apa consumată. Deci noi suferim, în primul rînd, pentru că ei nu achită pentru această apă, iar în rîndul al doilea, pentru că apa neluată în calcul noi am preluat-o din Nistru, am cheltuit energie electrică pentru ea, iar aceasta nu se ia în calcul. În plus, achităm și pentru apa preluată în acest volum. Reiese că circa 10 milioane de metri cubi nu se iau în calcul la cheltuielile pentru această energie electrică consumată.

De aceea, noi avem cîteva direcții, pe care intenționăm să ne mișcăm – să găsim consumatorii care nu declară toată apa consumată și să identificăm soluții de a reduce pierderile tehnice reale.

– Apă-Canal Chișinău este o întreprindere rentabilă?

– Din păcate, nu. Anul 2016 l-am încheiat cu pierderi în valoare de 81,1 milioane de lei, din cauza diferenţelor de volume luate în calcul şi nemajorarea tarifelor timp de opt ani.

– Atunci de ce o întreprindere ce produce pierderi procură aşa mărfuri scumpe ca mobilă de cîteva sute de mii de lei, o cafetieră de 80 de mii de lei şi un automobil de 650 de mii de lei? Cine va plăti pentru ele?

– Nu vă pot spune de ce, pentru că aceste lucruri s-au întîmplat pe timpul directorului precedent. Această situaţie în prezent este examinată în instanţă (pe 8 iunie a avut loc o nouă şedinţă a instanţei în acest dosar – n.a.). Trebuie mai întîi instanţa să-şi expună viziunea. Decizia instanţei va oferi răspuns la această întrebare. Aceste achiziţii au fost reflectate drept cheltuieli ale perioadei precedente (2014-2015), dar nu au fost incluse în tarif. Cînd specialiştii ANRE au efectuat auditul, ei au scos din cheltuieli şi cafetiera, şi maşina, şi toate cheltuielile stabilite, conform actului de verificare, drept nejustificate şi ele nu au fost incluse în tarif.

Nota NOI.md: Cînd au fost discutate achiziţiile scumpe ale ACC, fostul director a declarat că cafetiera a fost procurată din banii destinaţi pentru planul investiţiilor capitale.

– Cîtă încredere pot avea consumatorii din Chişinău în calitatea apei de la robinet?

– Se ştie că nu toate oraşele din Moldova beneficiază de apă potabilă la robinet. În Chişinău apa este una dintre cele mai bune din ţară. Noi putem afirma acest lucru pentru că procesele tehnologice de preparare a apei corespund tuturor standardelor. Săptămîna trecută auditorii de la o companie română acreditată în UE au desfăşurat un audit pentru recertificarea sistemului de management al calităţii EN ISO 9001:2015 şi managementul de mediu EN ISO 14001:2015. De asemenea au fost acreditate şi laboratoarele noastre, deoarece calitatea apei este verificată în fiecare oră.

Revenind la tema interviului nostru – majorarea tarifului, am dori să menţionăm că, dacă comparăm tariful la apă şi canalizare în capitală cu alte oraşe ale republicii, atunci la noi el e cu mult mai mic. Cel mai mare tarif în 2016 pentru consumatorii casnici era la Ceadîr Lunga – 32,4 lei. Dacă tariful pentru persoanele juridice în Chişinău pînă la majorare a constituit 22,96 de lei, iar acum – 24,46 de lei, atunci la Glodeni – 107,82.

Unii explică această situaţie prin faptul că în capitală sînt mai mulţi consumatori, de aceea tariful e mai mic. Dar la noi şi lungimea reţelelor e mai mare (la balanţa SA „Apă-Canal Chişinău” se numără 1000 km de reţele de canalizare şi 1980 km de apeduct). De exemplu, la Paris, tariful unic pentru toate categoriile de consumatori constituie 3,5 euro, iar acolo sînt mai mulţi locuitori decît la Chişinău.

– Ce-i drept, şi veniturile parizienilor sînt mai mari decît ale chişinăuienilor. Vă mulţumim pentru interviu.