În atenția consumatorilor! Cum citim corect contorul şi cum transmitem indexul?

0
2554

Având în vedere că în instalații se regăsesc contoare de apă cu diferite tipuri de afișaj, citirea acestora se efectuează de la stânga la dreapta, începând de la primul număr (fără acele zerouri care pot fi afişate în partea stângă a afişajului) până la virgulă sau până la capătul din dreapta, dacă în acea fereastră sunt numere întregi, fără zecimale. Practic, indexul care trebuie citit este reprezentat de cifrele scrise cu culoarea neagră de pe cadran. Subdiviziunile metrului cub nu se citesc, acestea fiind de regulă de culoare roșie sau marcate prin ace indicatoare în partea de jos a cadranului.

În cazul acestui contor se citesc toate cele cinci cifre de culoare neagră înscrise în decupajul din partea superioară a cadranului. Subdiviziunile metrului cub sunt reprezentate de ceasurile mici din partea de jos a cadranului, marcate cu inscripţiile „x 0.0001, x 0.001, x 0.01, x 0.1” și nu se citesc.

Pentru acest contor se citesc primele cinci cifre de culoare neagră înscrise în decupajul din partea superioară a cadranului, cifrele roșii reprezentând subdiviziunile metrului cub. Citirea acestora nu este necesară.

Indexul se poate transmite de către fiecare consumator inginerului de calcul, iar numărul de telefon este indicat în factură.

Pentru comunicarea consumului de apă utilizatorii trebuie să anunțe numele prenumele, adresa, indexul afișat de contor. Acesta se citește după instrucțiunile de mai sus și se transmite cu 5 zile înainte de perioada de consum înscrisă pe factură, pentru a putea fi luat în calcul la facturare. Pentru abonații care dețin mai mulți contori pe sistemul de alimentare cu apă, transmiterea indexului se va face pe fiecare apometru în parte.

ACC îşi rezervă dreptul de a nu utiliza pentru facturare indexul transmis dacă indică variaţii mari de consum faţă de medie, sau dacă se constată că este necesară efectuarea unei citiri de către reprezentantul societății. Asigurarea accesului la contor este singura cale de a oferi un serviciu corect facturat şi posibilitatea de a avea un control asupra consumurilor şi a funcţionării instalaţiilor interioare.