ÎN ATENȚIA CONSUMATORILOR NON-CASNICI!

0
792

Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” aduce la cunoștința consumatorilor non-casnici, beneficiari de serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, care admit deversarea apelor uzate supraîncărcate în rețeaua publică de canalizare și care nu dispun de instalații locale de epurare a apelor uzate despre punerea în aplicare începând cu 01.09.2019 a Metodologiei de calcul a coeficienților pentru încărcarea suplimentară cu poluanți a apelor uzate ce depășesc concentrația maxim admisibilă, elaborată în coordonare cu Agenția de Mediu.

În acest context, consumatorii non-casnici pot contacta operatorul pentru detalii și explicații în termen de 15 zile din momentul publicării pe site-ul S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” a Metodologiei date.

ADMINISTRAȚIA OPERATORULUI