Intervenţiile la reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe parcursul lunii februarie 2017

0
4673

Colaboratorii S.A. „Apă-Canal Chişinău” (ACC) au asigurat buna desfăşurare a proceselor de alimentare cu apă şi preluare a apelor uzate şi pe parcursul lunii februarie.

Astfel, de către Serviciul dispeceratul central au fost înregistrate, la telefoanele 022-25-66-66 sau 022-85-77-77, 632 apeluri privind avarierile la reţelele de apeduct şi 873 – la reţelele de canalizare, la care echipele de intervenţie au acţionat cu promptitudine, pentru ca toate avariile sau disfuncţionalităţile apărute în sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare să fie remediate operativ, iar consumatorii să poată beneficia de serviciile ACC la parametrii optimi.

Totodată, în perioada sus-menţionată au fost înregistrate 657 de situaţii de avariere la reţelele de apeduct dintre care 471 scurgeri, 570 – la reţelele de canalizare, dintre care 509 blocaje.

În scopul remedierii avarierilor, echipele întreprinderii au efectuat suplimentar un şir de lucrări întru ameliorarea continuă a serviciilor de aprovizionare cu apă. Astfel, în 115 de cazuri au fost executate lucrări de înlocuire a apeductului cu lungimea de până la 5 m cu diametrul de la 20 mm la 300 mm, au fost reparate 413 vane fiind înlocuite 9, 8 hidranţi şi 10 cămine de vizitare.

Reprezentanţii ACC au fost informaţi şi despre 53 de cazuri de sustragere sau lipsă a capacelor la căminele de vizitare, amplasate pe trotuare, în zonele de parc, în spaţiile dintre blocurile de locuinţe. Din momentul comunicării informaţiei respective, fiece apel a fost verificat şi întru prevenirea accidentelor rutiere şi traumatismelor, s-a intervenit prin montarea capacelor lipsă.

În acelaşi context, accentuăm, că pe parcursul lunii februarie, specialiştii întreprinderii au intervenit în scopul dezgheţării a 15 branşamente.

Reamintim, că la efectuarea analizei indicatorilor tehnico-economici ai activităţii S.A. „Apă-Canal Chişinău”, este observată o tendinţă uşoară de micşorare a pierderilor de apă în procesul de remediere a avarierilor, fapt obţinut datorită antrenării operative a angajaţilor întreprinderii pentru executarea lucrărilor date.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here