Intervenţiile la reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe parcursul lunii ianuarie 2017

0
1246

Colaboratorii S.A. „Apă-Canal Chişinău” (ACC) au asigurat buna desfăşurare a proceselor de alimentare cu apă şi preluare a apelor uzate şi pe parcursul lunii ianuarie 2017.

Astfel, de către Serviciul dispeceratul central au fost înregistrate, la telefoanele 022-25-66-66 sau 022-85-77-77, 845 apeluri privind avarierile la reţelele de apeduct şi 1030 – la reţelele de canalizare, la care echipele de intervenţie au acţionat cu promptitudine, pentru ca toate avariile sau disfuncţionalităţile apărute în sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare să fie remediate operativ, iar consumatorii să poată beneficia de serviciile ACC la parametrii optimi.

Totodată, în perioada sus-menţionată au fost înregistrate 740 de situaţii de avariere la reţelele de apeduct dintre care 545 scurgeri, 992 – la reţelele de canalizare, dintre care 412 blocaje.

În scopul remedierii avarierilor, echipele întreprinderii au efectuat suplimentar un şir de lucrări întru ameliorarea continuă a serviciilor de aprovizionare cu apă. It is considerably better for people with the objective of building a loved ones. Astfel, în 75 de cazuri au fost executate lucrări de înlocuire a apeductului cu lungimea de până la 5 m şi în 11 cazuri – cu lungimea de peste 5 m, cu diametrul de la 25 mm la 1200 mm, au fost reparate 402 vane fiind înlocuite 7, 10 hidranţi şi 14 cămine de vizitare.

Reprezentanţii ACC au fost informaţi şi despre 63 de cazuri de sustragere sau lipsă a capacelor la căminele de vizitare, amplasate pe trotuare, în zonele de parc, în spaţiile dintre blocurile de locuinţe. Din momentul comunicării informaţiei respective, fiece apel a fost verificat şi întru prevenirea accidentelor rutiere şi traumatismelor, s-a intervenit prin montarea capacelor lipsă.

În acelaşi context, accentuăm, că pe parcursul lunii ianuarie, specialiştii întreprinderii au intervenit în scopul dezgheţării a 31 de branşamente.

Reamintim, că la efectuarea analizei indicatorilor tehnico-economici ai activităţii S.A. „Apă-Canal Chişinău”, este observată o tendinţă uşoară de micşorare a pierderilor de apă în procesul de remediere a avarierilor, fapt obţinut datorită antrenării operative a angajaţilor întreprinderii pentru executarea lucrărilor date.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here