Intervenţiile la reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe parcursul lunii mai 2017

0
1782

Colaboratorii S.A. „Apă-Canal Chişinău” (ACC) au asigurat buna desfăşurare a proceselor de alimentare cu apă şi preluare a apelor uzate şi pe parcursul lunii mai.

 

Astfel, de către Serviciul dispeceratul central au fost înregistrate, la telefoanele 022-25-66-66 sau 022-85-77-77, 895 apeluri privind avarierile la reţelele de apeduct şi 1169 – la reţelele de canalizare, la care echipele de intervenţie au acţionat cu promptitudine, pentru ca toate avariile sau disfuncţionalităţile apărute în sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare să fie remediate operativ, iar consumatorii să poată beneficia de serviciile ACC la parametrii optimi.

 

Totodată, în perioada sus-menţionată au fost înregistrate 616 scurgeri la reţelele de apeduct şi 567 blocaje la reţelele de canalizare.

 

În scopul remedierii avarierilor, echipele întreprinderii au efectuat suplimentar un şir de lucrări întru ameliorarea continuă a serviciilor de aprovizionare cu apă. Astfel, a fost înlocuit un apeduct stradal cu lungimea de 98 m şi diametrul de 160 mm. Au fost executate lucrări de înlocuire a 10 branşamente şi 6 vane, precum şi lucrări de reparaţie la 8 hidranţi şi 13 cămine de vizitare.

 

Reprezentanţii ACC au fost informaţi şi despre 12 cazuri de sustragere sau lipsă a capacelor la căminele de vizitare, amplasate pe trotuare, în zonele de parc, în spaţiile dintre blocurile de locuinţe. Should you be fed up later in the day and possess no person to talk to, take advantage of this site. Din momentul comunicării informaţiei respective, fiecare apel a fost verificat şi întru prevenirea accidentelor rutiere şi traumatismelor, s-a intervenit prin montarea capacelor lipsă.

 

Reamintim, că la efectuarea analizei indicatorilor tehnico-economici ai activităţii S.A. „Apă-Canal Chişinău”, este observată o tendinţă uşoară de micşorare a pierderilor de apă în procesul de remediere a avarierilor, fapt obţinut datorită antrenării operative a angajaţilor întreprinderii pentru executarea lucrărilor date.