Intervenţiile la reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe parcursul lunii septembrie 2017

0
1051

Colaboratorii S.A. „Apă-Canal Chişinău” (ACC) au asigurat buna desfăşurare a proceselor de alimentare cu apă şi preluare a apelor uzate şi pe parcursul lunii septembrie.

Astfel, de către Serviciul dispeceratul central au fost înregistrate, la telefoanele 022-25-66-66 sau 022-85-77-77, 1102 apeluri privind avarierile la reţelele de apeduct şi 1025 – la reţelele de canalizare, la care echipele de intervenţie au acţionat cu promptitudine, pentru ca toate avariile sau disfuncţionalităţile apărute în sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare să fie remediate operativ, iar consumatorii să poată beneficia de serviciile ACC la parametrii optimi.

Totodată, în perioada sus-menţionată au fost înregistrate 1032 de situaţii de avariere la reţelele de apeduct dintre care 746 scurgeri, 658 – la reţelele de canalizare, dintre care 554 blocaje.

În scopul remedierii avarierilor, echipele întreprinderii au efectuat suplimentar un şir de lucrări întru ameliorarea continuă a serviciilor de aprovizionare cu apă. Astfel, în 91 cazuri au fost executate lucrări de înlocuire a apeductului cu lungimea de până la 5 m şi  20 cazuri cu lungimea de peste 5 m cu diametrul de la 25 mm la 800 mm, au fost reparate 276 vane fiind înlocuite 15, reparaţi 11 hidranţi. Muncitorii întreprinderii au efectuat lucrări de reparaţie la 29 cămine de vizitare şi au înlocuit 17 branşamente.

Reprezentanţii ACC au fost informaţi şi despre 18 cazuri de sustragere sau lipsă a capacelor la căminele de vizitare, amplasate pe trotuare, în zonele de parc, în spaţiile dintre blocurile de locuinţe. Din momentul comunicării informaţiei respective, fiece apel a fost verificat şi întru prevenirea accidentelor rutiere şi traumatismelor, s-a intervenit prin montarea capacelor lipsă.

Reamintim, că la efectuarea analizei indicatorilor tehnico-economici ai activităţii S.A. „Apă-Canal Chişinău”, este observată o tendinţă uşoară de micşorare a pierderilor de apă în procesul de remediere a avarierilor, fapt obţinut datorită antrenării operative a angajaţilor întreprinderii pentru executarea lucrărilor date.