luni, aprilie 19, 2021

În cadrul implementării Programului de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă în mun. Chişinău, finanţat din împrumuturile Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Băncii Europene de Investiţii şi din grantul investiţional oferit de către Facilitatea de Investiţii pentru Vecinătate a Uniunii Europene, sub garanţia Primăriei mun. Chişinău, sunt planificate următoarele lucrări de reabilitare a rețelelor de apă și de canalizare:

Harta lucrărilor de renovare a rețelelor de apeduct\canalizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precizăm că lucrările de schimbare a apeductelor sunt executate de către companiile „OCIDE Construccion” S.A., Spania – 1A, şi „SADE-Compagnie Generale de Travaux d’Hydraulique”, Franţa – 1B, iar lucrările de reabilitare a rețelelor de canalizare sunt efectuate de către agentul economic „Comalion LCA” SRL din Republica Moldova.

Subliniem faptul că, după finalizarea lucrărilor de pozare a apeductelor şi colectoarelor menajere noi, suprafeţele asfaltice şi zonele verzi afectate de lucrări vor fi aduse la starea lor iniţială. Până la acel moment, antreprenorii contractaţi vor restabili temporar suprafeţele şi vor menţine starea acestora.