ISTORIE

 

Date informative

La 12 decembrie 1892 a fost data in exploatare prima transa a apeductului din or. Chisinau, capacitatea 200 mii caldari de apa pe zi; sursa – captarea apei din izvoare (havuzul la poalele colinei Mazarachie). In acelasi an a fost creata „Uzina de apa„.

Prima mentiune privind alimentarea cu apa din havuz a or. Chisinau atesta anul 1828, cand Duma oraseneasca a adoptat Decizia cu privire la amenajarea acestuia si constructia instalatiilor necesare. In anul 1834 lucrarile respective au fost finalizate. Din acest moment incepe alimentarea cu apa a orasului prin livrarea apei cu sacagiile catre consumator.

Ce prezinta actualmente gospodaria de alimentare cu apa si canalizare din municipiul Chisinau? Este un complex de retele de alimentare cu apa, cu instalatii de captare a apei din fluviul Nistru, construite cu incepere din anul 1958 (prima transa) si o Statie de tratare a apei, construita in cateva etape, din anul 1970 – 1985. Capacitatea totala a instalatiilor apeductului de apa din fluviu constituie 384,9 mii m3 pe zi, conducta de apa subterana – 137 puturi arteziene, din care 76 functioneaza, 61 din acestea construite in perioada catastrofei ecologice a fluviului Nistru, provocata de avaria produsa la Combinatul de producere a caliului din Stebnicovsk (Ucraina), sunt conservate.

Transportarea apei se efectueaza prin reteaua de alimentare cu apa, lungimea careia constituie 1560 km, diametrul maxim – 1400mm, tevile fiind confectionate din otel, fonta, beton armat, polietilena.

In scopul acumularii apei este utilizat un parc de rezervoare, volumul caruia echivaleaza cu 181,0 mii m3, in numar de 50 rezervoare. In ultimii ani volumul apei livrate pe zi, din motive cunoscute, a scazut brusc si constituie in total 190,0 mii m3/zi.

Evacuarea si epurarea apelor uzate este asigurata in volum deplin, dar nu in ciclul integral la instalatiile de epurare orasenesti (lipseste Sectia de prelucrare a namolului, care este inlocuita cu platformele de namol). Apele uzate se transporta prin reteaua de canalizare cu lungimea 900 km.

Dezvoltarea rretelelor de alimentare cu apa si canalizare a capitalei in trecut, in general, a corespuns ritmului de constructie a orasului, dar din pacate, nu a evoluat constant.

In anul 1905 a fost forat primul put artezian cu adancimea de 135 m pe teritoriul fostei Directii „Apa-Canal“, care functioneaza si in prezent. In anul 1925 a fost forat al doilea put artezian, iar in anul 1937 – al treilea. Pana la anul 1940 functionau trei puturi arteziene.

In perioada ulterioara au fost construite castele de apa, care reglementau volumele de apa, pe str. Kotovski si str. Livezilor. Capacitatea apeductului orasenesc a atins un obiectiv de 5500 m3/zi.

Pana la finele anilor 50, apeductul din Chisinau se dezvolta din contul orizontului acvifer subteran; 1948-1951 – priza de apa Balsevski, 1953-1954 – priza de apa Petricani, 1957-1958 – priza de apa Malina Mica, 1967-1969 – prizele de apa Ialoveni si Ghidighici.

Inca in secolul trecut arhitectul Alexandru Bernardazzi a argumentat necesitatea utilizarii apei din fluviul Nistru, afirmand ca apeductul din fluviul Nistru este scopul final la care urmeaza sa tinda Directia oraseneasca Chisinau. Anume de aceea, prin hotararile Guvernului republicii si autoritatilor orasenesti dezvoltarea de perspectiva a retelelor de alimentare cu apa a fost orientata spre dezvoltarea apeductului Nistru.

In anul 1928 a fost construita prima Statie de pompare canalizare.

In anul 1968 a fost pusa in functiune o parte din complexul instalatiilor de epurare – tratarea mecanica.

In anul 1974 a fost data in exploatare prima transa a complexului de epurare, cu capacitatea de 200 mii m3/zi.

In anul 1976 a fost pusa in functiune a doua transa cu capacitatea de 125 mii m3/zi si in anii 1983 – 1984 capacitatea respectiva a fost majorata cu 115 mii m3/zi. In rezultat, capacitatea stabilita a instalatiilor de epurare a atins cifra de 440 mii m3/zi.

S.A. “Apa-Canal Chisinau” asigura cu apa potabila, evacuarea si epurarea apelor uzate in decurs de 24 ore circa 800 mii locatari.

Sarcina prioritara a activitatii noastre este furnizarea pentru locuitorii din capitala, la un pret real, a serviciilor de alimentare cu apa potabila calitativa, de evacuare si epurare a apelor uzate, in conformitate cu normele si standardele Republicii Moldova.

In scopul realizarii sarcinilor sus-mentionate sunt identificate in permanenta posibilitatile de eficientizare a functionarii intreprinderii si modernizarii ei. Au demarat lucrarile de implementare a unor tehnologii moderne, inclusiv de reabilitare a retelelor de alimentare cu apa, in baza unor noi materiale si utilaje, de aplicare a metodelor pur ecologice de tratare a apei, proiectelor de producere a energiei electrice etc. Realizarea Contractului „Masurarea volumului de apa la retelele magistrale si controlul functionarii statiilor de pompare“ prevede instalarea si inlocuirea contoarelor, aparatelor de masurare a presiunii si nivelului de apa la statiile de pompare, fapt ce a contribuit la sporirea eficientei sistemului de alimentare cu apa si reducerea pierderilor de apa. In cadrul Contractului incheiat cu Compania „Todini Costruzioni Generali“ (Italia) a fost realizat unul din cele mai grandioase subproiecte: au fost construite si inlocuite retelele de alimentare cu apa din 76 sectoare, lungimea generala a carora constitue 111,6 km.

In cadrul S.A. „Apa-Canal Chisinau“ activeaza 2300 angajati, valoarea fondurilor fixe echivaleaza cu miliarde lei.

La fondurile de productie fixe ale S.A. „Apa-Canal Chisinau“ se refera urmatoarele:

  • Statia de apa Nistru, Statia de tratare a apei, care asigura tratarea apei din fluviul Nistru;
  • 137 puturi arteziene din care, la moment, functioneaza 76, aprovizionand cu apa potabila mun. Chisinau;
  • 29 statii de pompare a apei;
  • statiile de epurare din mun. Chisinau, or. Vadul lui Voda, Durlesti, com. Colonita.

S.A. „Apa-Canal Chisinau“ este o intreprindere comunala importanta din mun. Chisinau si detine un rol primordial in domeniul alimentarii cu apa in Republica Moldova. Din 1997 a fost reorganizata in Societate pe actiuni, cu capitalul de stat de 100%, iar in anul 2000 fiind transmisa in proprietatea publica a mun. Chisinau.