La Ialoveni va fi dat în exploatare un nou apeduct!

0
112

Lucrările de construcție a noului apeduct în cadrul proiectului „Apă potabilă în Ialoveni: îmbunătățirea calității vieții în Orașul Ialoveni prin acces îmbunătățit la apă potabilă și conștientizarea despre managementul apei” au început!

Proiectul prevede pentru prima etapă reabilitarea unei părți a sistemului de alimentare cu apă din Ialoveni (1035 m) pentru a asigura o acoperire globală și fiabilă a or. Ialoveni, cît și colaborarea cu locuitorii orașului și împrejurimile întru sporirea gradului de conștientizare a gestionării corecte a apei și a unei abordări responsabile a mediului. Lucrările prevăzute în proiect sunt executate de către companie locală.

Antreprenorul a inițiat lucrările de montare a apeductului din fontă ductilă D-300 și asigură că lucrările pentru construirea rețelei vor fi încheiate. în termen, adică până în luna mai 2021. Pentru etapa a doua proiectul prevde intervenirea în sistemul existent de dezinfectare/tratare a apei potabile, ce presupune schimbarea sistemului existent de clorinare pe unul nou performant. Activitățile de implementare a proiectului sunt însoțite de un Plan vast de acțiuni cu implicarea societății civile și partenerilor de dezvoltare cu o durată de până în luna martie 2022.

Proiectul este susținut financiar de ODA cu 199.950,00 EUR și cofinanțat de Agenția de Dezvoltare Regională Senec-Pezinok cu 20 000,00 EUR), fiind suplimentat cu 1.200.000 lei din bugetul local și 1.600.000 lei contribuția S.A. Apă Canal Chișinău.