Livrăm apă de calitate!

0
2884

S.A. „Apă-Canal Chişinău” monitorizează zilnic calitatea apei, prin intermediul a două laboratoare, şi anume, Laboratorul Staţiei de apă Nistru (LSAN) şi Laboratorul apă potabilă (LAP), ambele fiind acreditate, în conformitate cu cerinţele standardului internaţional SM SR EN ISO/CEI 17025:2006. Astfel, pe parcursul anului 2016, laboratoarele au efectuat controlul calităţii, în rezultat, fiind prelevate peste 183 mii probe, efectuându-se peste 170 mii de investigaţii fizico-chimice şi peste 474 mii de încercări bacteriologice. Calitatea apei se poate defini ca o multitudine de caracteristici fizice, chimice şi biologice, exprimate valoric. Pentru stabilirea calităţii apei se utilizează diverse analize de laborator, însă, doar câteva sunt considerate mai semnificative. Pentru efectuarea indicilor sanitaro-igienici, în cadrul laboratoarelor se utilizează 37 de metode analitice validate.

Astfel, specialiştii ACC testează zilnic calitatea apei potabile înainte de pomparea în reţeaua de distribuţie a mun. Chişinău la peste 25 parametri fizico-chimici şi bacteriologici. Calitatea apei în procesul de tratare şi în sistemul public de alimentare cu apă potabilă este verificată lunar la toţi parametrii indicaţi în anexa nr. 2 “Normele privind calitatea apei potabile”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 934 din 15.08.2007 şi în conformitate cu graficele de prelevare a probelor şi efectuare a investigaţiilor de laborator, aprobate de Centrul de Sănătate Publică din mun. Chişinău.

Laboratoarele efectuează controlul calităţii apei din surse precum: probe de apă din fluviul Nistru, punctele de recepţie a apei la etapele de tratare a Staţiei de tratare or. Chişinău şi Staţia de apă Nistru, din cadrul S.A.„Apă-Canal Chişinău”, rezervoarele de apă potabilă, reţeaua centralizată de distribuţie a mun. Chişinău şi suburbiile lui, fântânile arteziene şi fântânile cu izvor local, aflate în gestiunea întreprinderii, precum şi cele din apeductele nou construite, care ulterior se conectează la sistemul centralizat municipal, după înlăturarea scurgerilor, a plângerilor clienţilor, de la agenţi economici şi persoane fizice etc.

Începând cu 26.10.2013, calitatea apei destinate consumului uman în Republica Moldova este definită şi reglementată prin Legea apei potabile nr. 272 din 10.02.1999 şi de Hotărârea Guvernului nr. 934 din 15.08.2007, anexa nr. 2 „Norme sanitare privind calitatea apei potabile”. On this website you will discover great thorough user profiles. Și furnizorul de apă municipal se conformează normelor legale. S.A.„Apă-Canal Chişinău”, şi are drept obiectiv asigurarea consumatorilor cu apă potabilă, tratată şi dezinfectată, conform ultimelor tehnologii.

În contextul dat, reiterăm importanţa informării de către consumatori despre careva nereguli observate la sistemul centralizat de alimentare cu apă şi de canalizare, cu indicarea informaţiei şi datelor concrete de contact (adresa locuinţei, nr. apartamentului, numele, prenumele, nr. de telefon), pentru a fi întreprinse măsurile necesare. Rezultatele investigaţiilor fizico-chimice şi bacteriologice ale apei potabile distribuite în reţeaua centralizată de alimentare cu apă, sunt publicate trimestrial pe site-ul S.A. „Apă-Canal Chişinău”: www.acc.md.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here