Lucrări de construcții, reabilitări, reparații a rețelelor de apă și canalizare precum și construcțiilor aferente al S.A. „Apă-Canal Chișinău” în raza mun. Chișinău.

0
317

Termen limită de depunere a ofertelor 05.03.2021 ora 10:00