Lucrări de reabilitare a apeductului cu D-300mm (fontă), din str. N. Testimițeanu, or. Ialoveni, (pentru I segment, de la A1-1 până la A1-3, țeavă cu D-300mm – L-310m).

0
210

Termen limită de depunere a ofertelor 26.02.2021 ora 10:00