Lucrări de reasamblare a cablului electric de forță ce alimentează cu energie electrică stația de epurare a apelor uzate din str. Lunca Bâcului nr. 24, mun. Chișinău. Data limita: 29.05.2020, ora 10.00

0
385