Lucrări de reconstrucţie a reţelei de apeduct cu D-150 mm din bd.Gr. Vieru de la str. C.Tănase până la bd.Gr.Vieru,24,mun.Chişinău

0
432