Lucrări de reconstrucție a rețelei de apeduct D-800 mm și D-500 mm din str. Albișoara, intersecție cu str. Feredeului, mun. Chișinău. Data limita: 18.08.2020, ora 10.00

0
402