Lucrări de reconstrucție hidrotehnice, prioritare ce garantează funcționarea prizei de apă Nistru, în vederea alimentării cu apă a mun. Chișinău, la debitele minimale a râului Nistru. Data limita: 09.06.2020, ora 10.00

0
378

! Atenție: În contextul declarării zilei de 08.06.2020, liberă, S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” informează părțile cointeresate despre prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor, până la data de 09.06.2020, ora 10:00