Lucrări de reconstrucție hidrotehnice, prioritare ce garantează funcționarea prizei de apă Nistru, în vederea alimentării cu apă a mun. Chișinău, la debitele minimale a râului Nistru. Data limita: 13.07.2020, ora 10.00

0
325