Lucrări de renovare a rețelei publice D-600 mm de distribuție a apei din str. Miron Costin de la apeductul cu D-1200 mm până la camera existentă din str. N. Dimo, nr. 21/5, mun. Chișinău.

0
242

Termen limită de depunere a ofertelor 26.02.2021 ora 10:00