Lucrări de renovare a rețelei publice D-600mm de distribuție a apei din str. Miron Costin de la apeductul cu D-1200 mm până la camera existentă din str. N. Dimo, nr. 21/5, mun. Chișinău. Data limita: 01.09.2020, ora 10.00

0
329