Lucrări de resistematizare parțială a încăperilor (subsol) în vederea amplasării unei arhive, a obiectivului din str. Albișoara, 38, mun. Chișinău. Data limita: 28.07.2020, ora 10.00

0
346