Lucrările de reabilitare a Staţiei de epurare a apelor uzate din mun. Chişinău sunt realizate în proporție de 75 %

0
119

În cadrul implementării Programului de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare din mun. Chişinău, finanţat din împrumuturile Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Băncii Europene de Investiţii şi din grantul investiţional oferit de către Facilitatea de Investiţii pentru Vecinătate a Uniunii Europene, sub garanţia Primăriei mun. Chişinău, avansează lucrările de reabilitare a Staţiei de epurare a apelor uzate şi construcţia liniei noi de tratare a nămolului.

Amintim că activitățile aferente acestui proiect au demarat în anul 2015, prin colectarea informațiilor și elaborarea caietului de sarcini. Respectiv, în rezultatul licitaţiei din anul 2016, la care au participat 15 companii internaționale, în anul 2017 contractul pentru reabilitarea Stației de epurare a fost atribuit consorțiumului Passavant Energy & Environment GmbH și Ludwig Pfeiffer Hoch – und Tiefbau GmbH & Co. KG, Germania, cu un cost total de 24,2 mil. Euro.

Lucrările propriu-zise au fost inițiate în anul 2018, pornind de la etapa proiectării și efectuarea investigațiilor inginero – geologice.

În cadrul contractului, este prevăzut construirea mai multor obiective tehnice noi, reabilitarea obiectivelor existente precum și modernizarea echipamentelor tehnologice, care urmează să asigure costuri operaționale reduse.

Menţionăm, că unul din obiectivele principale îl reprezintă construcţia liniei noi de tratare a nămolului şi introducerea procesului tehnologic de fermentare anaerobă a nămolului şi deshidratarea acestuia.

Implementarea acestor tehnologii moderne urmează să minimizeze riscul apariţiei mirosului neplăcut la obiectivele de pe teritoriul Staţiei de epurare.

În momentul de față, progresul lucrărilor este estimat la cca 75%, majoritatea construcțiilor civile și lucrărilor de montare a noului utilaj fiind într-o etapa avansată de finalizare. Punctăm că după finalizarea tuturor lucrărilor de construcție-montaj, urmează cea mai importantă și complicată etapă – setarea, reglarea și punerea în funcțiune a noilor instalații cu asigurarea parametrilor tehnici operaționali prevăzuți în contract.

Subliniem că, în legătură cu efectele pandemiei globale COVID-19, precum și complexitatea executării lucrărilor de reconstrucție a obiectivelor existente și construcția celor noi, asigurând în același timp funcționalitatea non-stop a Stației de epurare, termenul de finalizare a lucrărilor și punerea în funcţiune a obiectivului a fost amânat din iunie 2020 pentru finele lunii noiembrie 2021.