Lucrările de reabilitare a Staţiei de epurare a apelor uzate vor fi iniţiate în a doua jumătate a anului curent

0
2588

S.A. ”Apă-Canal Chişinău” informează consumatorii că proiectul de modernizare a întreg sistemului de aprovizionare cu apă şi sanitaţie a capitalei, finanţat de către BERD şi BEI – „Programul de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă din Chişinău” este în continuă derulare.

          Licitaţia internaţională privind reabilitarea Staţiei de epurare

În scopul micşorării cheltuielilor de producţie şi îmbunătăţirii procesului tehnologic de epurare a apelor reziduale a fost iniţiată licitaţia internaţională privind ,,Reabilitarea Staţiei de epurare a apelor uzate şi linia nouă de tratare a nămolului”. La deschiderea ofertelor din data de 10 noiembrie 2016 pentru această licitaţie, au participat 15 ofertanţi din mai multe ţări.

În prezent, continuă procedura de evaluare a ofertelor ce prevăd executarea unui şir de lucrări de reabilitare de către compania câştigătoare ce ţin de proiectarea detaliată a obiectivului. La fel, este vorba despre livrarea şi instalarea de noi echipamente mecanice şi electrice pentru Staţia de epurare şi a instalaţiilor pentru noua linia de tratare a nămolului. De asemenea, mai urmează reabilitarea clădirilor existente pentru noile instalaţii de tratare a nămolului, testarea, punerea în funcţiune a tuturor echipamentelor noi furnizate, precum şi instruirea personalului ACC în exploatarea şi întreţinerea echipamentelor instalate. Toate aceste lucrări vor fi executate de către compania câştigătoare în decurs de  900 de zile calendaristice.

Totodată, asigurăm, consumatorii că, la moment, Staţia de epurare funcţionează conform parametrilor stabiliţi, specialiştii din cadrul întreprinderii verifică zi de zi procesul de epurare. Pentru menţinerea parametrilor de calitate a apei uzate, precum şi ca urmare a adresărilor multiple ale agenţilor economici din diferite sectoare ale capitalei, privind achitarea plăţilor diferite pentru preepurare, s-a decis rezilierea contractelor cu toţi agenţii economici, cu încheierea unor acorduri suplimentare în acest sens. Toţi agenţii economici vor fi obligaţi să proiecteze şi construiască propriile stații de preepurare.

Stația de epurare activează mai bine de 50 de ani, utilajul fiind deja uzat. În repetate rânduri, din sursele proprii, administraţia S.A. „Apă-Canal Chișinău” a investit în renovarea şi menţinerea utilajului existent, astfel asigurând o buna activitate. Pentru ca sistemul de epurare să funcţioneze eficient este nevoie construcţia unei noi staţii. Pentru asta, însă este nevoie de surse financiare considerabile.

În acelaşi context, subliniem, că tehnologiile utilizate din 2009 şi până în prezent pentru prelucrarea nămolului şi-au demonstrat eficacitatea. Deşi, fiind o soluţie temporară pentru stocarea nămolului, geotuburile au permis reducerea suprafeţelor platformelor de nămol de la 37 ha la 3,6 ha, astfel, fiind redus esenţial mirosul pestilenţial de pe platformele de prelucrare a nămolului.

Reamintim, că în conformitate cu Programul de Investiţii Prioritare (PIP), finanţat din creditele BERD şi BEI, S.A. „Apă-Canal Chişinău” preconizează reconstrucţia şi modernizarea Staţiei de epurare, cu construcţia instalaţiilor de prelucrare a nămolului. Cea mai mare parte de investiții sunt destinate primei faze de reabilitare a Stației de Epurare și a circa 15 km de rețele magistrale de canalizare, inclusiv 3 km de colectoare de dimensiuni majore. În special la SE este prevăzută construcția instalațiilor noi de tratare a nămolului, cu obținerea biogazului utilizat pebtru producerea energiei electrice și termice, iar nămolul igienizat va putea fi utilizat în agricultură.