Lucrările privind renovarea Stațiilor de Pompare se execută în termen!

0
685

Lucrările privind renovarea stațiilor de pompare în baza contractului „Furnizarea și Instalarea Echipamentelor de Pompare și Electrice pentru Staţiile de Pompare din mun. Chișinău” din cadrul Programului de Dezvoltare a Serviciilor de Alimentare cu Apă din mun. Chişinău, sunt în plină desfăşurare. În prezent, la Staţiile de Pompare de Apă (Buiucani şi Independenţa) se efectuează lucrări de construcţie şi montare de către Contractorul SRL “Polimer Gaz Conducte”. Astfel, deja au fost instalate 5 agregate de pompare, ce constau din motor electric şi pompă, vane şi clapete reversibile. Inițial, pompele instalate au fost testate la uzina producătoare.  Anunțul a fost făcut de directorul general al furnizorului de apă, Valeriu Meșca, care a vizitat astăzi mai multe obiective unde au loc lucrări de renovare. Potrivit oficialului lucrările se desfășoară în termen, iar renovările operate vor eficientiza procesul de lucru. De asemenea, se vor efectua mai multe economii.

Precizăm că, în luna iulie curent, este planificată testarea celei mai mari pompe pentru apă brută care va fi instalată la Staţia de pompare de la Treapta II A (Vadul lui Vodă). În acelaşi timp, la Staţiile de Pompare de Ape Uzate (Vatra, Codru, Motel), conform condiţiilor contractuale, angajaţii S.A. “Apă-Canal Chişinău” realizează lucrări de construcţie şi montare a echipamentului mecanic livrat de către Contractor. Menţionăm că lucrările sunt în permanenţă supravegheate de către echipa de ingineri desemnată în cadrul contractului de asistenţă tehnică. Termenul de realizare a lucrărilor este de 365 zile de la data efectivă a contractului – 09 octombrie 2017.

Tot astăzi, admnistrația frunizorului de apă au vizitat un alt șantier de lucru, unde au loc lucrări de renovarea a rețelei de canalizare. Vorbim despre  Pachetul 2 privind reabilitarea rețelelor de canalizare conform contractului privind “Reabilitarea reţelelor de canalizare” (Contractul nr. 8596-IFT-44027/595 din 19.12.2017). Prin urmare, în paralel pe mai multe străzi, cum ar fi București, Ion Pruncul. se execută lucrări la rețelele de canalizare. Menționăm că la moment se efectuează lucrări în perimetrul străzilor I. Pruncul, Sf. Andrei, Sfatul Ţării. La momentul actual, pe str. I. Pruncul au fost instalate în jur de 100 m de colector menajer-fecaloid cu D- 400 mm şi au fost montate mai multe cămine. Iar, începând cu data de 14 iunie au demarat lucrările de reabilitare a colectorului menajer-fecaloid din strada București, în perimetrul străzilor A. Pușkin și  Mitropolit G. Bănulescu –Bodoni.  În total sunt preconizate reabilitarea a 13 secțiuni de canalizare, lucrări care se vor executa în paralel cu rețeaua existentă. Secțiunile sunt situate preponderent în zona de centru al orașului Chișinău. Variația dimensiunilor pentru țevile de canalizare noi instalate sunt de la D-150 mmm până la D-400 mm.

Amintim că, contractul pentru reabilitarea a circa 7 km de rețele de canalizare în valoare de peste un milion de euro,  este executat de către compania locală „Comalion LCA” SRL, oferta căreia a fost desemnată câştigătoare ca urmare a licitaţiei internaționale. Implementarea acestui contract face parte din  cadrul Programului de Dezvoltare a Serviciilor de Alimentare cu Apă din municipiul Chişinău în valoare totală de circa 61,8 mln euro, finanţat din sursele creditelor contractate de S.A. „Apă-Canal Chişinău”  de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi de la Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi a grantului investiţional acordat de către Uniunea Europeană, prin Facilitatea de Investiţii pentru Vecinătate (FIV UE). Atragem atenția că informaţiile grafice privind reabilitarea reţelelor în cadrul Programului de Investiții pot fi vizualizate accesând pagina web: http://gisweb.acc.md/reabilitare-retele/