Majoritatea apelor din fântânile din Moldova nu corespund parametrilor de calitatea. Cea mai bună apă este cea din Chișinău!

0
3583

Calitatea apei potabile în Moldova are constant un nivel scăzut. Cel puțin așa arată rezultatele investigațiilor de laborator a celor 850 de probe de apă, efectuate de către specialiștii S.A. „Apă-Canal Chișinău”, în perioada 7-8 octombrie current,  la Laborator mobil, amplasat în Piața Marii Adunări Naționale. Astfel, au fost colectate probe nu doar din localitățile din preajma municipiului Chișinău, cum ar fi: Suruceni, Drasliceni, Ghidighici, Zâmbreni, Stăuceni, Ialoveni, Strășeni, dar și din raioane mai îndepărtate cum ar fi: Ungheni, Criuleni, Rezina, Cantemir, Florești, Căușeni, Cimișlia, Telenești.

Astfel, în cele două zile, pe 7-8 octombrie, curent, specialiștii furnizorului de apă au înregistrat 855 de probe pentru testarea calității apei. La laborator, au fost aduse pentru testare probe de apă din diferite surse, cum ar fi:

42 – din sonde arteziene;

522 – fântâni cu izvor local;

148 – de la robinet;

26 – apă îmbuteliată;

59 – probe de apă deja filtrate.

Cea mai gravă situaţie se atestă în localităţile rurale, unde principala sursă de apă sînt fîntînile. Potrivit specialiștilor, circa 61% din apeductele legate de sursele subterane de apă şi aproximativ 84% a apei din fîntîni nu corespund normelor sanitare după componenţa chimică. Astfel, apa are fie o duritate joasă fie o duritate prea înaltă, cloruri și conductivitate care depășesc Concentrația maxim admisibilă.  Apa conţine o cantitate sporită de fluor, sulfaţi, sulfură de hidrogen şi alte elemente chimice. Calitatea apei potabile din sursele subterane nu corespunde nici după indicii bacteriologici. Cel mai mult sursele subterane de apă sînt afectate de fermele zootehnice, gunoişti, depozitele de îngrăşăminte şi deşeuri, precum şi de lispa sistemelor de epurare.

În acest sens, cei mai dificilă situaţie s-a creat în raioanele,  Făleşti, Teleneşti, Criuleni, Ungheni.

O situaţie bună se înregistrează în Chișinău, unde, în mare parte, sînt folosite sursele de apă de la suprafaţă.

Precizăm că au fost efectuate investigații la următorii parametri: PH, conductivitate, duritate totală, cloruri. Precizăm că parametrii de calitate a apei potabile sunt stipulați în Hot. de Guvern 934 din 15.08.2007, anexa nr. 2 privind parametrii de calitate a apei potabile. În baza normativelor Concentrața maxim admisibilă (CMA) a Ph-ului este de la 6,5 până la 9,5. Conform acestor normative s-a despistat că nivelul PH nu se încadrează  doar la  probele de apă îmbuteliată, și la cele care au fost filtrate suplimentar.

În ceea ce privește conductivitatea CMA reprezintă 2500 µS/cm*200C. Ca urmare a investigațiilor de laborator, depășiri au fost înregistrate pentru apele subterane și anume fântânile cu izvor local.  Prin urmare, cele mai mari valori au fost înregistrate în localitățile Pitușca (6990 µS/cm*200C), Mereni (6710 µS/cm*200C), Telenești (6040 µS/cm*200C), Fălești (5640 µS/cm*200C), Boșcana (5530 µS/cm*200C) etc.

În ceea ce privește clorurile CMA reprezintă 250 mg/l. Ca urmare a investigațiilor de laborator, depășiri au fost înregistrate de asemenea pentru apele subterane și anume fântânile cu izvor local. Prin urmare, cele mai mari valori au fost înregistrate în localitățile: Coșernița (978,9 mg/l ), Pitușca (905,6 mg/l), Telenești (555,8 mg/l), Dobruja (414,6 mg/l), Micăuți (394,4 mg/l) etc.

În ceea ce privește duritatea apei CMA reprezintă minim 5 grade germane. În dependență de valoarea durității obținute putem clasifica apele în felul următor:

0-40 dGH-ape foarte moi

4-80 dGH- ape moi

8-12 0 dGH- ape de duritate medie

12-18 0 dGH- ape moderate

18-300 dGH- ape dure

Peste 300 dGH – ape foarte dure.

Prin urmare, ape cu o duritate sub normă au fost înregistrate  la  probele de apă care au fost filtrate suplimentar ( 0,55 0 dGH ), la ape îmbuteliate (3, 44 0 dGH), sonde arteziene  la Anenii Noi (2,5 0 dGH ), Sculeni ( 1,2 0 dGH), dar și la fântâni cu izvor local, precum ar fi la Durlești (1,5 0 dGH), Ursoia (3,5 0 dGH). Majoritatea apelor din fântâni au duritate înaltă.

Valoari maxime a durității ce depășesc  peste 800 dGH au fost înregistrate: Pitușca ( 155,7 0 dGH), Telenești (141,2 0 dGH), Fălești (148,8 0 dGH), Boșcana (145,2 0 dGH), Budești ( 135,3 0 dGH) etc.

Amintim că, la începutul anului curent, „Apă-Canal Chișinău” a organizat mai multe acțiuni de informare, comunicare și sensibilizare a populației privind importanța apei de la robinet.