Monitorizarea calităţii apei potabile în mun. Chişinău

0
540

       Calitatea apei potabile este verificată continuu, începând cu procesul de tratare și până la robinetele consumatorilor, în conformitate cu standardele internaționale, iar caracteristicile de potabilitate corespund legislației naționale în vigoare, care este în concordanță cu cerințele din domeniu privind calitatea apei potabile.

      Înainte de pomparea în reţeaua de distribuție a mun. Chişinău, furnizorul de apă monitorizată zilnic calitatea apei, la peste 25 parametri fizico-chimici şi bacteriologici. Scopul este prevenirea îmbolnăvirilor datorate consumului de apă, prin depistarea din timp şi înlăturarea sau limitarea factorilor de risc, care ar putea să modifice calitatea apei şi să afecteze starea de sanatate a consumatorilor. Specialiștii furnizorului de apă, de comun acord cu cei de la Centrul de Sănătate Publică din mun. Chişinău și celelalte instituții de mediu colaborează pentru menținerea unei calități superioare a apei potabile. 

             Calitatea apei este verificată lunar la toţi parametrii indicaţi în actele normative existente atât în procesul de tartare, cât şi în sistemul public de alimentare cu apă potabilă, utilizându-se peste 30 de metode analitice, în conformitate cu graficele de prelevare a probelor şi efectuare a investigaţiilor de laborator, aprobate de Centrul de Sănătate Publică din mun. Chișinău.            

      Astfel, în perioada 01.12.-31.12.2019, de către angajaţii Laboratorului apă potabilă (LAP) şi Laboratorului Staţia de apă Nistru (LSAN)  ale întreprinderii au fost prelevate 15270de probe, fiind efectuate31388încercări fizico-chimice și2823de încercări bacteriologice.

       Menţionăm, că toate probele de apă sunt prelevate din fluviul Nistru, la punctele de recepţie a apei la etapele de tratare, rezervoarele de apă potabilă, reţeaua centralizată de distribuţie a mun. Chişinău, fântânile arteziene şi fântânile cu izvor local, aflate în gestiunea ACC, precum şi cele din apeductele nou-construite, care ulterior se conectează la sistemul centralizat municipal, după înlăturarea scurgerilor, a plângerilor clienţilor, de la agenţi economici şi persoane fizice etc.       

       Rezultatele monitorizării calității apei potabile din rețeaua municipiului Chişinău pot fi accesate de către consumatori pe site-ul www.acc.md.