Monitorizarea calităţii apei potabile

0
581

       Calitatea apei este monitorizată zilnic de către furnizorul de apă, înainte de pomparea în reţeaua de distribuție a mun. Chişinău la peste 25 parametri fizico-chimici şi bacteriologici. Scopul este prevenirea îmbolnăvirilor datorate consumului de apă, prin depistarea din timp şi înlăturarea sau limitarea factorilor de risc, care ar putea să modifice calitatea apei şi să afecteze starea de sanatate a consumatorilor. Specialiștii furnizorului de apă, de comun acord cu cei de la Centrul de Sănătate Publică din mun. Chişinău și celelalte instituții de mediu colaborează pentru menținerea unei calități superioare a apei potabile.                       

       Pe parcursul lunii noiembrie curent, de către angajaţii laboratoarelor întreprinderii au fost prelevate 15270 de probe, fiind efectuate 31388 încercări fizico-chimice și 2823 de încercări bacteriologice.

       Calitatea apei este monitorizată la două laboratoare și anume, Laboratorul Stației de apă Nistru (LSN) şi Laboratorul apă potabilă (LAP). Pentru stabilirea indicilor sanitaro-igienici se utilizează peste 30 de metode analitice.

       Probele de apă sunt prelevate din fluviul Nistru, punctele de recepţie a apei la etapele de tratare a Staţiei de tratare or. Chişinău şi Staţia de apă Nistru, rezervoarele de apă potabilă, reţeaua centralizată de distribuţie a mun. Chişinău, fântânile arteziene şi fântânile cu izvor local, aflate în gestiunea ACC, precum şi cele din apeductele nou-construite, care ulterior se conectează la sistemul centralizat municipal, după înlăturarea scurgerilor, a plângerilor clienţilor, de la agenţi economici şi persoane fizice etc.

        Calitatea apei este verificată lunar la toţi parametrii indicaţi în actele normative existente atât în procesul de tartare, cât şi în sistemul public de alimentare cu apă potabilă, în conformitate cu graficele de prelevare a probelor şi efectuare a investigaţiilor de laborator, aprobate de Centrul de Sănătate Publică din mun. Chișinău.   

       În contextul dat, reiterăm importanţa informării de către consumatori despre careva nereguli observate la sistemul centralizat de alimentare cu apă şi de canalizare, cu indicarea informaţiei şi datelor concrete de contact (adresa locuinţei, nrumărul apartamentului, numele, prenumele, nr. de telefon etc.), pentru a fi întreprinse măsurile necesare. Rezultatele monitorizării calităţii apei potabile sunt postate trimestrial pe site-ul www.acc.md.