Nămolul de la Stația de epurare din Chișinău poate fi folosit ca îngrăşământ bio pentru terenurile agricole. Fermierii pot beneficia de acest îngrăşământ absolut gratuit

0
2807

Nămolul de la Staţia de epurare din capitală este bun de utilizat în agricultură. O confirmă cercetătorii Institutului de Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe. Cercetătorii îi încurajează pe agricultori să înlocuiască îngrăşămintele chimice cu nămol. La rândul său, furnizorul de apă din Chişinău a hotărât să nu mai arunce nămolul deshidratat, ci să-l ofere agricultorilor în calitate de îngrăşământ bio, absolut gratuit.  Toţi cei interesaţi de ofertă pot solicita volumele necesare de nămol. Astfel, tone de reziduuri, tratate corespunzător, vor ajunge pe ogoarele fermierilor.

Întrucât nămolul transportat de pe platforme şi depozitat în perioada anilor 2009-2010 în depozitul nr. 1, în volum de 36 de mii m cubi este parţial deshidratat, stabilizat şi a parcurs etapa finală de compostare şi distrugere a microflorei patogene, s-a decis utilizarea acestuia în  agricultură.

Precizăm că, în perioada anilor 2014-2016, administraţia furnizorului de apă, a încheiat contracte de colaborare cu Institutul de Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi cu Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM, în vederea efectuării cercetărilor ştiinţifice în laboratoarele acreditate, în cadrul proiectului „Studiul privind utilizarea nămolurilor deshidratate şi stabilizate la SE Chişinău în calitate de fertilizant organic, pentru perioada anilor 2014-2016”. Astfel, au avut loc lucrări de transportare şi înglobare cu mecanisme speciale a nămolului pe circa 200 ha de terenuri experimentale ale AŞM.

Subliniem că, în baza Studiul menţionat s-a cercetat impactului nămolului asupra solului, determinându-se indicatorii agrochimici până la împrăştierea nămolului pe sol, după introducerea acestuia în sol prin discuire, determinarea dozelor optime de introducere a nămolului în sol, monitorizarea permanentă a concentraţiilor de metale grele şi de substanţe minerale permise pentru cultivarea plantelor, precum şi a compoziţiei chimice a plantelor cultivate. Toate investigaţiile necesare au fost efectuate în conformitate cu prevederile actelor normative şi practicilor Uniunii Europene (UE) din domeniu.

Analizele privind calitatea nămolurilor, efectuate pe probe de nămol deshidtratat, stabilizat şi omogenizat la SE Chişinău, au arătat că aceste nămoluri conţin cantităţi suficiente de substanţă organică şi macronutrienţi (NPK) necesari pentru dezvoltarea plantelor, iar conţinutul de metale grele nu depăşeşte concentraţiile maxim admisibile (CMA) pentru nămol, stipulate în reglementările naţionale şi europene.

Ţinem să menţionăm, că experienţa ţărilor UE în domeniul gestionării deşeurilor formate la staţiile de epurare a apelor uzate (nămolurilor de epurare), procesate prin utilizarea celor mai performante tehnologii, instalaţii şi utilaje, denotă oportunitatea utilizării acestora în calitate de îngrăşăminte organice la cultivarea diferitor culturi agricole, precum  şi în calitate de fertilizant.